Marketing toegepast (derde editie)

Dit boek in de reeks Toegepast, zet de lezer op weg om op basis van een helder stappenplan een gefundeerd marketingplan en verkoopbeleid uit te stippelen. Bedrijfsvisie, missie, doelstellingen en strategie krijgen heel wat aandacht. Een stevig conceptueel kader en praktische toepassingen maken van dit boek een bron van inspiratie.

- Met beproefd stappenplan: ‘Marketing denken en doen’.
- Verkozen door de Belgian Association of Marketing als handboek voor de basisopleidingen Marketing.
- Bestemd als handige leidraad voor practici en als grondige inleiding voor studenten.

Author(s):
Johan Vanhaverbeke
Series:
Toegepast
Volume:
book | published | 3rd edition
September 2017 | xxviii + 616 pp.

Paperback
€49.-


ISBN 9789400008175


Alternative prices
- Student price: €36.-

Details

Het handboek Marketing toegepast – Klant- en Marktgericht Ondernemen is ontstaan door het samenbrengen en confronteren van vele jaren marketing- en verkoopmanagementervaring met de marketingtheorie en recente inzichten in marketing, communicatie en verkoop. Het handboek benadert het marketingvak vanuit een holistische visie: de marketing ten dienste van de onderneming.

Er wordt een werkbaar stappenplan aangereikt, dat toelaat op een beproefde praktijkgerichte manier het inzicht in ‘marketing denken én doen’ meteen toe te passen.
Op die manier kan iedere verantwoordelijke medewerker bijdragen aan een betere marktprestatie van de organisatie.

Dit handboek is bestemd voor studenten in bacheloropleidingen en voor niet-bedrijfseconomen die een grondig inzicht in marketing willen. Ook de ondernemer en alle bedrijfsmedewerkers niet-marketeers kunnen met dit handboek meteen aan de slag.

Table of Contents

OPZET VAN HET HANDBOEK EN INLEIDING (p. 1)

DEEL I. WAARDE KIEZEN

HOOFDSTUK 1. OMSCHRIJVING VAN HET BEGRIP ‘MARKETING’ (p. 13)

HOOFDSTUK 2. DE MARKETINGOMGEVING (p. 41)

HOOFDSTUK 3. DE MARKT (p. 65)

HOOFDSTUK 4. MARKETINGSTRATEGIE (p. 91)

HOOFDSTUK 5. MARKETING RESEARCH (p. 129)

HOOFDSTUK 6. KLANTENGEDRAG (p. 189)

HOOFDSTUK 7. WAARDE KIEZEN (p. 213)

DEEL II. WAARDE VERSCHAFFEN

HOOFDSTUK 8. PRODUCTBELEID (p. 239)

HOOFDSTUK 9. INTRODUCTIE VAN NIEUWE PRODUCTEN (p. 265)

HOOFDSTUK 10. PRIJS (p. 287)

HOOFDSTUK 11. DISTRIBUTIE (p. 311)

DEEL III. WAARDE COMMUNICEREN

HOOFDSTUK 12. COMMUNICATIE (p. 343)

HOOFDSTUK 13. VERKOOPPROMOTIE (p. 387)

HOOFDSTUK 14. DIGITALE MARKETING (p. 419)

HOOFDSTUK 15. DE VERKOOPORGANISATIE (p. 439)

DEEL IV. WAARDE IMPLEMENTEREN

HOOFDSTUK 16. MARKETINGPLANNING (p. 463)

HOOFDSTUK 17. DE MARKETINGORGANISATIE (p. 497)

HOOFDSTUK 18. BUSINESS-TO-BUSINESSMARKETING (p. 521)

HOOFDSTUK 19. MARKETING VAN DIENSTEN (p. 567)

BESLUIT (p. 589)

Integratiecasus: Marketing denken en doen (p. 591)

Bronvermeldingen en bibliografie (p. 601)

Updates and additional learning materials

Updates

There are no updates available for this book.

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact Inge Verbeeck (i.verbeeck@intersentia.be).


Bordboek
30.55 MB
Non Disclosure Agreement
576 kB
Hoofdstuk 1
1.75 MB
Hoofdstuk 2
1.02 MB
Hoofdstuk 3
1.24 MB
Hoofdstuk 4
588.06 kB
Hoofdstuk 5
1.53 MB
Hoofdstuk 6
504.6 kB
Hoofdstuk 7
665.87 kB
Hoofdstuk 8
849.56 kB
Hoofdstuk 9
430.91 kB
Hoofdstujk 10
452.05 kB
Hoofdstuk 11
572.91 kB
Hoofdstuk 12
870.62 kB
Hoofdstuk 13
425.51 kB
Hoofdstuk 14
711.27 kB
Hoofdstuk 15
681.21 kB
Hoofdstuk 16
628.58 kB
Hoofdstuk 17
363.19 kB
Hoofdstuk 18
429.78 kB
Hoofdstuk 19
196.66 kB
Toegang online oefeningen
n/a
Elektronische oefeningen

About the series:

Toegepast

Praktijkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

More about this series