Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Deze bundel bevat rechtsvergelijkende opstellen over juridische aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), ook wel aangeduid als corporate social responsibility (CSR) en is het resultaat van een congres dat rond dit thema
Author(s):
J.J.A. Hamers
Series:
Ius Commune Europaeum
Volume:
53
book | published | 1st edition
May 2005 | 147 pp.

Paperback
€45.-


ISBN 9789050954723


If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Deze bundel bevat rechtsvergelijkende opstellen over juridische aspecten van maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO), ook wel aangeduid als corporate social responsibility (CSR) en is het resultaat van een congres dat rond dit thema onder auspiciën van de onderzoeksschool Ius Commune werd gehouden in december 2003. In een zevental bijdragen wordt de problematiek vanuit een transnationale invalshoek benaderd. In dit kader werd samengewerkt met de Regsfakulteit van de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika), de Universiteit Nyenrode, De Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Leiden en de Universiteit Maastricht.

Naar Nederlandse én naar internationale maatstaven dient met het containerbegrip MVO dan wel CSR ook in de juridische wereld rekening te worden gehouden. Wij hopen met deze bundel te kunnen bijdragen aan juridische kennis en begrip van het verschijnsel MVO.

This compilation encompasses comparative papers on legal dimensions of corporate social responsibility (CSR). It is the result of a congress organized in December 2003 under the auspices of METRO, the Institute for Transnational Legal Research at Maastricht University. The seven papers in this volume of the Ius Commune Europaeum series deal with CSR issues from a transnational point of view. In this project the University of Stellenbosch (South Africa), Nyenrode University, Vrije Universiteit of Amsterdam, Leiden University and Maastricht University collaborated.
According to Dutch and international standards CSR is an aspect which needs to be taken into consideration. We hope to have contributed to the legal knowledge and understanding of CSR.

Chapters

There are no separate chapters available for this publication.

About the series:

Ius Commune Europaeum

Subscribe to the series and receive a 15% discount on each volume.

The ‘Ius Commune Europaeum’ series focuses on the common foundations of the legal systems of the Member States of the European Union. It includes horizontal comparative legal studies as well as studies on the effect of EU law, treaties and international regulation within the national legal systems. All substantive fields of law are covered.

The series is published under the auspices of METRO, the Institute for Transnational Legal Research at the Maastricht University.

Guidelines for the submission of a manuscript or proposal can be found here.

Editorial Board
Prof. Dr. J. Smits (chair - Tilburg University, the Netherlands)
Prof. Dr. M. Faure (Maastricht University and Erasmus University Rotterdam, the Netherlands)
Prof. Dr. E. Vos (Maastricht University, the Netherlands).


More about this series