M-commerce

Consumenten maken meer en meer gebruik van hun smartphone of tablet om aankopen te verrichten. Dit boek wil de lezer een antwoord bieden op zijn vragen, of het nu gaat om een consument die zijn rechten wil kennen of een startup die wil weten welke wettelijke plichten op hem rusten en welke fiscale voordelen aan m-commerce verbonden zijn.
Editor(s):
Johan Vannerom
Series:
Ius Mercatorum
Volume:
1
book | published | 1st edition
May 2017 | xiv + 218 pp.

Paperback
€45.50 €65.-


ISBN 9789400008588


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Kort na de e-commerce zet de m-commerce zich meer en meer door als dé nieuwe trend. Consumenten maken meer en meer gebruik van hun smartphone of tablet om aankopen te verrichten. Ondernemingen – en dan vooral de vele nieuwe spelers op de markt – pikken graag hun graantje mee. Voorbeelden zijn er reeds in overvloed:

- studenten blijven thuis en bestellen via een app wat ze wensen te eten. Hun maaltijd wordt zelfs aan de deur geleverd;
- de consument checkt dagelijks zijn rekening via de app van zijn bank en verricht zo ook zijn overschrijvingen;
- de Bancontact-app laat toe om via een smartphone betalingen te ontvangen of uit te voeren, zelfs tussen consumenten onderling;
- een toerist huurt via de Airbnb-app een kamer voor zijn volgende reis;
- klantenkaarten worden gedigitaliseerd en via een app en QR-code kan men punten sparen …

Bij al deze praktijkvoorbeelden rijzen evenveel juridische vragen. Dit boek wil hierop een antwoord geven, of het nu gaat om een consument die zijn rechten wil kennen of een start-up die wil weten welke wettelijke plichten op hem rusten en welke fiscale voordelen aan m-commerce verbonden zijn.

Dit boek bevat bijdragen van Dominique Blommaert, Nico Demeyere, Anne Demelenne, Bart Devoldere, Hervé Jacquemin, Andy Neuteleers, Ivo Van Bulck, Johan Vandendriessche, Ellen Vandingenen en Johan Vannerom.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

Johan Vannerom

M-commerce: Status Update and Business Logic (p. 1)

La protection du consommateur dans le commerce mobile (p. 25)

Aandachtspunten bij de verwerking van persoonsgegevens in de context van m-commerce onder de AVG (p. 55)

Johan Vandendriessche

M-payments (p. 87)

'Pay and Borrow as You Go Mobile'. Het juridische kader inzake m-payments & -credit (p. 103)

Johan Vannerom, Dominique Blommaert

Enkele fiscale bekommernissen en opportuniteiten

I. Internationale fiscaliteit (p. 149)

II. Belgische fiscaliteit. Aftrek voor innovatie-inkomsten (p. 163)

III. Deeleconomie (p. 176)

Bijlagen (p. 213)

About the series:

Ius Mercatorum

De reeks Ius Mercatorum behandelt het marktrecht en zijn actoren vanuit voor de praktijk relevante uitgangspunten. Het ‘economisch recht’ mag hier niet eng worden opgevat en omvat in beginsel alle deeldomeinen van publiek- en privaatrecht die een rechtstreekse impact op het handelsleven hebben.

De redactie bestaat uit een wetenschappelijke adviesraad met als leden: prof. dr. Sophie Stijns en prof. dr. em. mr. Jules Stuyck en een redactieraad met als leden: dr. Michiel De Muynck, mr. Jelle Derammelaere, prof. dr. Pieter Van Cleynenbreugel, drs. Sander Van Loock en dr. mr. Johan Vannerom.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U kan uw abonnement vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende delen.

More about this series

Also interesting for you: