Lokale besturen: dichtbij en EU-nabij

In hun bijdragen bieden de auteurs de lezer inzicht in de cruciale rol die het Europees recht speelt op lokaal niveau.

Editor(s):
Lieve Hoornaert, Gert Straetmans, Anne-Marie Van den Bossche
Series:
Studies Europees Recht UA
Volume:
6
book | published | 1st edition
February 2011 | ix + 138 pp.

Paperback
€45.-


ISBN 9789400001824

Details

Lokale besturen zijn soms verrast over de draagwijdte en implicaties van Europese regelgeving voor hun werking en activiteiten. Deze verrassing verrast. Naar schatting twee derde van de Europese regelgeving houdt immers rechtstreeks verband met hun bevoegdheden, gaande van normering voor speeltuigen over zwembadwaterrichtlijnen tot de organisatie en gunning van diensten en werken. De Europese Unie bepaalt de parameters waarbinnen een overheid haar diensten van algemeen belang mag financieren. Europese regelgeving over overheidsopdrachten en de organisatie van publiek-private partnerschappen heeft eveneens onmiddellijke gevolgen voor de lokale besturen. Zo zijn er nog tal van voorbeelden van hoe Europa al dan niet zichtbaar aanwezig is in ons dagelijkse lokale leven.

In hun bijdragen bieden Lieve Hoornaert, Geert Van Calster, Anne-Marie Van den Bossche, Steven Van Garsse en Jeroen Windey de lezer inzicht in de cruciale rol die het Europees recht speelt op lokaal niveau.
Voor ambtenaren en medewerkers van deze lokale besturen, maar ook voor juristen, onderzoekers, studenten en allen die belang stellen in de ontwikkeling van het Europees recht is dit boek dan ook een nuttig naslagwerk over een nog onvoldoende ontgonnen terrein.
Het boek “Lokale besturen: dichtbij en EU-nabij” vormt het zesde deel in de reeks Studies Europees Recht Universiteit Antwerpen.


“Dit boek is een goede inleiding tot een complex en tot op heden onderbelichte problematiek. Het is hopelijk een eerste aanzet tot verder onderzoek op dit terrein. “
Alexander De Becker in RW jrg. 75., nr. 39

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

Over Europees recht, lokale besturen en (hun) diensten (p. 1)

Naar een vernieuwd Europees bestuurskader: welke rol voor regio’s en steden? (p. 35)

De bevoegdheidsverdeling tussen de EU en de lidstaten inzake diensten van algemeen economisch belang: een premisse voorbij haar houdbaarheidsdatum? (p. 43)

De impact van het Europese aanbestedingsrecht op lokale besturen (p. 95)

De invloed van het Europese milieurecht op de decentrale overheden in België (p. 115)

About the series:

Studies Europees Recht UA

Deze reeks bundelt de referaten van de studieavond die jaarlijks door de onderzoeksgroep Recht van de Europese Unie van de Universiteit Antwerpen, georganiseerd wordt op of rond 9 mei, de “Dag van Europa”.

More about this series