Lichamelijke schade

Dit werk biedt een overzicht van zeer recente rechtspraak (van 2019, 2020 en begin 2021) in verband met de vergoeding van letselschade in handige samenvattingen, en ontsloten via een chronologisch en een trefwoordenregister. Een ingesloten USB-stick bevat de integrale teksten.
Author(s):
Michel Sommerijns
Series:
Lichamelijke schade
Volume:
book | published | 1st edition
May 2021 | viii + 320 pp.

Paperback
€53.90 €77.-


ISBN 9789400013674


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Dit werk bevat een samenvatting van 99 zeer recente (merendeels onuitgegeven) rechterlijke uitspraken met betrekking tot de vergoeding van letselschade of schade tengevolge van een dodelijk ongeval (rechtspraak van 2019 tot begin 2021).

In deze samenvattingen (1 tot 3 bladzijden per vonnis of arrest) wordt de motivering van bepaalde (belangrijke) stukken uit de rechterlijke uitspraken weergegeven zodat de lezer begrijpt waarom eventueel wordt afgeweken van de vaste rechtspraak of van de richtlijnen die door de Indicatieve Tabel worden vooropgesteld.

Onmisbare duiding bij de toepassing van indicatieve tabellen door de rechtspraak:
Ondanks het bestaan van ‘Indicatieve Tabellen’ wijkt immers de rechtspraak hier soms van af. Voor ieder die zich bezighoudt met de vergoeding van letselschade is het belangrijk te weten hoe de rechtspraak omgaat met deze richtlijnen.

Vlot consulteerbaar werkinstrument, met toegang tot de integrale tekst:
De rechtspraak wordt ontsloten via een uitgebreid trefwoordenregister.
Ter ondersteuning is er ook een USB-stick achteraan het werk bijgesloten zodat men de integrale tekst van alle behandelde rechtspraak onmiddellijk kan raadplegen.

Dit werk verschijnt jaarlijks of tweejaarlijks. Wie intekent op een abonnement, geniet een blijvende korting van 15%! Contacteer hiervoor mail@intersentia.be

Michel Sommerijns is jurist en was 40 jaar schadeonderhandelaar lichamelijke schade in opdracht van een verzekeringsmaatschappij.Hij is nog actief als opleider-lesgever 'lichamelijke schade' bij Insert-Assuralia. Van zijn hand verschenen al verschillende artikels in gespecialiseerde vakliteratuur.
Het werk kwam tot stand met medewerking van Ilse Sommerijns, advocaat bij de balie te Leuven.

Table of Contents

2019 (p. 1)

2020 (p. 15)

2021 (p. 282)

Ontsluitingsregister (p. 301)

About the series:

Lichamelijke schade‘Lichamelijke schade – repertorium rechtspraak’ verschijnt jaarlijks of tweejaarlijks. Wie intekent op een abonnement op deze (twee)jaarlijkse edities, geniet een blijvende korting van 15%.

More about this series