Landpacht

In dit boek worden vele voor de praktijk belangrijke knelpunten inzake pacht toegelicht, mede aan de hand van recente rechtspraak.
Editor(s):
Nicolas Carette
book | published | 1st edition
October 2017 | x + 148 pp.

Paperback
€50.-


ISBN 9789400008755

Details

Landpacht is het bijzondere huurregime dat dwingend geldt bij de huur van onroerende goederen die door de huurder/pachter hoofdzakelijk worden gebruikt in zijn landbouwbedrijf. De belangen van de eigenaar en de pachter, en aldus de inzet in geval van een betwisting, zijn dikwijls groot, wat de vele rechtspraak verklaart, zelfs van het Hof van Cassatie. In dit boek worden vele voor de praktijk belangrijke knelpunten inzake pacht toegelicht, mede aan de hand van recente rechtspraak.

Het boek bevat de volgende bijdragen:
- Het toepassingsgebied en het bewijs van pachtovereenkomsten - Eric Stassijns
- Het voorkooprecht van de pachter - Nicolas Raemdonck
- Onderpacht en pachtoverdracht (m.i.v. overdracht gehuurd goed) - Elien Dewitte
- Beëindiging van de pachtovereenkomst - Rudy Gotzen
- Vergoedingen voor de uittredende pachter - Anne-Sophie Baudry

Chapters

Inhoudstafel (p. 0)

Het toepassingsgebied en het bewijs van pachtovereenkomsten (p. 1)

Het voorkooprecht van de pachter (p. 29)

Onderpacht en pachtoverdracht (m.i.v. overdracht gehuurd goed) (p. 69)

Beëindiging van de pachtovereenkomst (p. 116)

Vergoedingen voor de uittredende pachter (p. 133)

Also interesting for you: