Koop - Aandelen

Koop – Aandelen bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een koopcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren.
Editor(s):
Gabriël-Luc Ballon, Hans De Decker, Vincent Sagaert, Evelyne Terryn, Bernard Tilleman, Alain Laurent Verbeke
Series:
Contractuele clausules
Volume:
3
book | published | 1st edition
June 2016 | x + 436 pp.

Hardback
€175.-


ISBN 9789400003101


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Koop – Aandelen bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een koopcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

Inhoud
Opties, Tom Gladinez
Prijs en prijsaanpassing, Tom Boedts en Ellen Lefever
Voorwerp van overdracht, Joris De Wolf
Verklaringen en waarborgen bij de verkoop van aandelen, Sigrid Ververken
Tijdstip en voorwaarden van de overdracht, Filip Jenné en Peter Vandendriessche
Vrijwaring en schadeloosstelling, Maxime Monard
Post-closingverbintenissen en -formaliteiten, Filip Jenné en Erik Voets
Fiscale clausules, Henk Verstraete en Steven Peeters
Postcontractuele clausules, Thijs Vancoppernolle

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

Aandelenopties (p. 1)

Tom Gladinez

Prijs en prijsaanpassingen (p. 47)

Voorwerp van overdracht (p. 121)

Verklaringen en waarborgen bij de verkoop van aandelen (p. 135)

Sigrid Ververken

Tijdstip en voorwaarden van overdracht (p. 197)

Vrijwaring en procedure voor vergoeding bij overdracht van aandelen (p. 243)

Post-closing-verbintenissen en-formaliteiten (p. 303)

Fiscale clausules: enkele aandachtspunten (p. 349)

Postcontractuele clausules (p. 367)

Lexicon (p. 425)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudstafel (p. 0)
Lexicon (p. 425)

About the series:

Contractuele clausules

De reeks Contractuele clausules bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een contract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 10% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

More about this series

Also interesting for you: