Knelpunten Pacht


Dit boek is het zesde in de reeks Knelpunten Contractenrecht. Het biedt een analyse van talrijke praktische knelpunten in het pachtrecht.
Editor(s):
Nele Hoekx, Alain Laurent Verbeke
Series:
Knelpunten Contractenrecht
Volume:
6
book | published | 1st edition
April 2008 | ix + 117 pp.

Paperback
€40.-


ISBN 9789050957731


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.

Dit boek is het zesde in de reeks Knelpunten Contractenrecht. Het biedt een analyse van talrijke praktische knelpunten in het pachtrecht. Daarvoor werd een beroep gedaan op vier specialisten: Patrick Van Hoestenberghe, Rudy Gotzen, Patrick Vandierendonck en Eric Stassijns.
De auteurs behandelen de materie vanuit het perspectief van respectievelijk de notaris, de landbouwpraktijk, de vrederechter en het Hof van Cassatie.
Bijgevolg biedt dit boek een schat aan informatie voor elke jurist en professional die met de materie van het pachtrecht bezig is.

De reeks Knelpunten Contractenrecht wordt uitgegeven door Bernard Tilleman en Alain Verbeke. Samen leiden zij het Instituut Contractenrecht aan de K.U. Leuven & KULAK.
Tilleman is gewoon hoogleraar te Leuven en Kortrijk. Verbeke is gewoon hoogleraar te Leuven en Tilburg, Visiting Professor of Law in Harvard en advocaat bij GREENILLE te Brussel.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

PERSPECTIEF VAN DE NOTARIS (p. 1)

PERSPECTIEF VAN DE LANDBOUWPRAKTIJK (p. 19)

PERSPECTIEF VAN DE VREDERECHTER (p. 31)

PERSPECTIEF VAN HET HOF VAN CASSATIE (p. 87)

About the series:

Knelpunten Contractenrecht

Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.

De reeks Knelpunten Contractenrecht staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

More about this series