Knelpunten Opties

De optieovereenkomst is een rechtsfiguur die we in verschillende rechtstakken terugvinden. In dit boek worden enkele van de meest voorkomende toepassingen belicht.
Editor(s):
Bernard Tilleman, Alain-Laurent Verbeke, Nick Portugaels
Series:
Knelpunten Contractenrecht
Volume:
11
book | published | 1st edition
December 2013 | xvi + 266 pp.

Hardback
€59.50 €85.-


ISBN 9789400003637


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Als thema voor het elfde nummer in de reeks werd gekozen voor Knelpunten Opties. De optieovereenkomst is een rechtsfiguur die we in verschillende rechtstakken terugvinden. In dit boek worden enkele van de meest voorkomende toepassingen belicht. Komen achtereenvolgens aan bod: opties en aanverwante rechtsfiguren, overdracht van opties, koopopties op onroerende goederen, knelpunten in het huurrecht, financieelrechtelijke knelpunten, opties in het vennootschapsrecht, opties in het intellectuele eigendomsrecht, knelpunten naar aanleiding van de optie als verloningsmiddel, opties in het familiaal vermogensrecht en tot slot ook enkele fiscale implicaties van opties en optiebedingen.
Met bijdragen van Indra Arteschene, Pieter Brulez, Sander Buysse, Diewertje Castelein, Jeff Hermans, Nick Portugaels, Joris Swennen, Anneleen Van de Meulebroucke, Maarten Vandenplas, Katrien Van Steenkiste, Alain Laurent Verbeke, Valerie Withofs.

Table of Contents

Inleiding tot opties en optiebedingen (p. 1)

Nick Portugaels, Bernard Tilleman, Alain-Laurent Verbeke

Opties en aanverwante rechtsfi guren (p. 19)

Bernard Tilleman, Alain-Laurent Verbeke, Nick Portugaels

Overdraagbaarheid van opties (p. 49)

Valerie Withofs, Bernard Tilleman, Alain-Laurent Verbeke, Nick Portugaels

Koopopties op onroerende goederen (p. 73)

Bernard Tilleman, Alain-Laurent Verbeke, Nick Portugaels

Opties in het huurrecht. Contractuele samenhang tussen een huurovereenkomst en een aankoopoptie (p. 93)

Indra Arteschene, Bernard Tilleman, Alain-Laurent Verbeke, Nick Portugaels

Opties in het vennootschapsrecht (p. 145)

Nick Portugaels, Bernard Tilleman, Alain-Laurent Verbeke

Optie- en licentieovereenkomsten in het intellectuele eigendomsrecht (p. 175)

Joris Swennen, Bernard Tilleman, Alain-Laurent Verbeke, Nick Portugaels

Aandelenopties als alternatieve manier van verloning (p. 197)

Bernard Tilleman, Alain-Laurent Verbeke, Nick Portugaels

Opties in het familiaal vermogensrecht (p. 225)

Alain-Laurent Verbeke, Bernard Tilleman, Nick Portugaels

Knelpunten inzake de fi scale behandeling van opties en optiebedingen (p. 247)

Pieter Brulez, Bernard Tilleman, Alain-Laurent Verbeke, Nick Portugaels

About the series:

Knelpunten Contractenrecht

Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.

De reeks Knelpunten Contractenrecht staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

More about this series

Also interesting for you: