Knelpunten Kanscontracten

Het boek biedt een toelichting bij talloze knelpunten rond voorwaarde, lijfrente, aanwasbedingen en levensverzekering. Zes specialisten in de materie staan borg voor een scherpe analyse: Herman Cousy, Alain Nijs, Bernard Tilleman, Anton van Zantbeek, Alain Verbeke en Iris Vervoort.
Author(s):
Alain Laurent Verbeke
Series:
Knelpunten Contractenrecht
Volume:
2
book | published | 1st edition
October 2004 | 150 pp.

Paperback
€28.- €40.-


ISBN 9789050953474


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Dit boek is het tweede nummer in de reeks Knelpunten Contractenrecht. Het boek biedt een toelichting bij talloze knelpunten rond voorwaarde, lijfrente, aanwasbedingen en levensverzekering. Zes specialisten in de materie staan borg voor een scherpe analyse: Herman Cousy, Alain Nijs, Bernard Tilleman, Anton van Zantbeek, Alain Verbeke en Iris Vervoort. Aldus biedt dit boek een schat aan informatie voor elke professional die met deze materies in aanraking komt.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE (p. 1)

Alain Laurent Verbeke

LIJFRENTE (p. 39)

Bernard Tilleman

TWEE ACTUELE FISCALE KNELPUNTEN INZAKE HET BEDING VAN AANWAS (p. 81)

Alain Nijs

OVER DE KWALIFICATIE VAN LEVENSVERZEKERINGSCONTRACTEN EN DE ROL DIE DAARIN WORDT GESPEELD DOOR HET BEGRIP VAN KANSCONTRACT (p. 103)

Herman Cousy

DE LEVENSVERZEKERING, HÉT SUCCESSIEPLANNINGINSTRUMENT BIJ UITSTEK? (p. 141)

Anton van Zantbeek

About the series:

Knelpunten Contractenrecht

Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.

De reeks Knelpunten Contractenrecht staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

More about this series

Also interesting for you: