Knelpunten Huurrecht - Tien perspectieven

In deze uitgave wordt het huurrecht intradisciplinair benaderd. Het huurrecht is immers innig verweven met de diverse takken van het privaatrecht, en zelfs van het publiek recht.
Editor(s):
Alain-Laurent Verbeke, Pieter Brulez
Series:
Knelpunten Contractenrecht
Volume:
10
book | published | 1st edition
April 2012 | xviii + 342 pp.

Hardback
€63.- €90.-


ISBN 9789400003088


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Als thema voor het tiende nummer in de reeks werd gekozen voor Knelpunten huurrecht – Tien perspectieven. Hiermee keert de reeks terug naar de allereerste editie van de studiedag in 2003, doch ditmaal wordt het huurrecht meer intradisciplinair benaderd. Het huurrecht is immers geen op zichzelf staande rechtsfiguur, maar is innig verweven met de diverse takken van het privaatrecht, en zelfs van het publiek recht. Elke bijdrage in dit boek focust dan ook op een aantal knelpunten die zich bevinden pal op het kruispunt van het huurrecht met een andere rechtstak. Komen achtereenvolgens aan bod: bewijsrechtelijke knelpunten, knelpunten in het kader van het familiaal vermogensrecht, bijzondere knelpunten voor vrije beroepers, administratieve knelpunten naar aanleiding van de overdracht van een verhuurd goed, zakenrechtelijke knelpunten, knelpunten in het kader van het insolventie- en faillissementsrecht, knelpunten in het licht van het discriminatiebeginsel, fiscale knelpunten en bijzondere knelpunten bij de verhuur van tweede verblijven.

Editors - Bernard Tilleman en Alain-Laurent Verbeke De reeks Knelpunten Contractenrecht wordt uitgegeven door Bernard Tilleman en Alain-Laurent Verbeke. Samen leiden zij het Instituut Contractenrecht aan de KU Leuven & KULAK.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

Knelpunten bewijs en geldigheid van de mondelinge huurovereenkomst (p. 1)

Joris Swennen

Knelpunten op het kruispunt van het huurrecht en het familiaal vermogensrecht (p. 37)

Indra Arteschene

Knelpunten voor vrije beroepers in het huurrecht (p. 95)

Knelpunten informatie- en adviesplichten bij overdracht van een gehuurd goed (p. 123)

Knelpunten huur en goederenrecht (p. 143)

Nicolas Carette

Knelpunten huurwaarborg en uithuiszettingen (p. 175)

Diewertje Castelein

Knelpunten huur- en faillissementsrecht (p. 219)

Bronnen van verbod op discriminatie bij particuliere huur (p. 253)

Knelpunten op het kruispunt van het huurrecht en het fiscaal recht (p. 269)

Pieter Brulez

Knelpunten verhuur van studentenkamers, vakantie woningen, tweede verblijven en gemeubelde appartementen op korte termijn (p. 303)

Nele Hoekx

Recente bibliografie huur (2000-2012) (p. 333)

Overzicht 10 jaar Knelpunten (p. 339)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudstafel (p. 0)
Recente bibliografie huur (2000-2012) (p. 333)
Overzicht 10 jaar Knelpunten (p. 339)

About the series:

Knelpunten Contractenrecht

Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.

De reeks Knelpunten Contractenrecht staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

More about this series