Knelpunten Huur

Het voorliggend boek biedt een analyse van tientallen knelpunten rond gemene huur, woninghuur, sociale huur en handelshuur.

Author(s):
Alain Laurent Verbeke
Series:
Knelpunten Contractenrecht
Volume:
1
book | published | 1st edition
April 2003 | xiii + 118 pp.

Paperback
€40.-


ISBN 9789050953047


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Reeks - Knelpunten Contractenrecht
Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd.
De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.

Boek - Knelpunten Huur
Het voorliggend boek is het eerste nummer in de reeks Knelpunten Contractenrecht. Het biedt een analyse van tientallen knelpunten rond gemene huur, woninghuur, sociale huur en handelshuur.
Vijf specialisten in de materie staan borg voor een scherpe analyse: Aloïs Van Oevelen, Maarten Dambre, Bernard Hubeau, Jan Byttebier, Alain Verbeke. Aldus biedt dit boek een schat aan praktische informatie voor elke jurist of eender welke professional die met huurzaken bezig is.

Editor - Alain Verbeke
De reeks Knelpunten Contractenrecht staat onder leiding van Alain Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de K.U.Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.
Tevens is hij advocaat-vennoot bij Laga & Philippe te Brussel.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

KNELPUNTEN GEMENE HUUR (p. 1)

Aloïs Van Oevelen

KNELPUNTEN WONINGHUUR (p. 21)

KNELPUNTEN SOCIALE HUUR (p. 53)

Bernard Hubeau

KNELPUNTEN HANDELSHUUR (p. 95)

Alain Laurent Verbeke

About the series:

Knelpunten Contractenrecht

Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.

De reeks Knelpunten Contractenrecht staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

More about this series

Also interesting for you: