Knelpunten Handelshuur

Dit boek biedt een analyse van talrijke praktische knelpunten betreffende het handelshuurrecht. De auteurs behandelen de materie vanuit het perspectief van respectievelijk de notaris, de magistraat en de advocaat.

Editor(s):
Bernard Tilleman, Kristof Vanhove, Alain-Laurent Verbeke
Series:
Knelpunten Contractenrecht
Volume:
5
book | published | 1st edition
May 2007 | viii + 136 pp.

Paperback
€28.- €40.-


ISBN 9789050956864


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.

Dit boek is het vijfde in de reeks Knelpunten Contractenrecht. Het biedt een analyse van talrijke praktische knelpunten betreffende het handelshuurrecht. Daarvoor werd een beroep gedaan op drie specialisten: Thierry Van Sinay, Sven Mosselmans en Kristof Vanhove.
De auteurs behandelen de materie vanuit het perspectief van respectievelijk de notaris, de magistraat en de advocaat. Bijgevolg biedt dit boek een schat aan informatie voor elke jurist en eender welke professional die met de materie van het handelshuurrecht bezig is.

De reeks Knelpunten Contractenrecht wordt uitgegeven door Bernard Tilleman en Alain Verbeke. Samen leiden zij het Instituut Contractenrecht aan de K.U. Leuven & KULAK.
Tilleman is gewoon hoogleraar te Leuven en Kortrijk. Verbeke is gewoon hoogleraar te Leuven en Tilburg en advocaat bij GREENILLE te Brussel.


Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

KNELPUNTEN HANDELSHUUR. PERSPECTIEF VAN DE NOTARIS (p. 1)

KNELPUNTEN HANDELSHUUR. PERSPECTIEF VAN DE MAGISTRAAT (p. 35)

Sven Mosselmans

KNELPUNTEN HANDELSHUUR. PERSPECTIEF VAN DE ADVOCAAT (p. 97)

Kristof Vanhove

About the series:

Knelpunten Contractenrecht

Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.

De reeks Knelpunten Contractenrecht staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

More about this series