Knelpunten Dienstencontracten

Het belang en de impact van dienstencontracten voor de dagelijkse juridische praktijk valt moeilijk te onderschatten. Vier gezaghebbende auteurs hebben daarom talloze knelpunten op een rij gezet rond alle
mogelijke aspecten van dienstencontracten.
Author(s):
Alain Laurent Verbeke, Bernard Tilleman
Series:
Knelpunten Contractenrecht
Volume:
4
book | published | 1st edition
January 2007 | xi + 194 pp.

Paperback
€35.- €50.-


ISBN 9789050956314


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Reeks - Knelpunten Contractenrecht
Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd.
De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.

Boek - Knelpunten Dienstencontracten
Het belang en de impact van dienstencontracten voor de dagelijkse juridische praktijk valt moeilijk te onderschatten. Vier gezaghebbende auteurs hebben daarom talloze knelpunten op een rij gezet rond alle mogelijke aspecten van dienstencontracten.
Mr. Wim Goossens behandelt zeer concrete en praktische problemen met betrekking tot de aanneming van werk. Prof. Paul Alain Foriers staat stil bij de recente ontwikkelingen in de rechtspraak inzake lastgeving, terwijl de kosteloze dienstencontracten door Prof. Patrick Wéry in een ruimer kader worden geplaatst, waarna hij een aantal specifieke vragen beantwoordt. In een uitvoerige bijdrage bespreekt Prof. Bernard Tilleman tot slot de nieuwste evoluties op het vlak van het sekwester.

Editors - Bernard Tilleman en Alain Verbeke
De reeks Knelpunten Contractenrecht wordt uitgegeven door Bernard Tilleman en Alain Verbeke. Samen leiden zij Contract & Vermogen Onderzoeksalliantie aan de K.U. Leuven & KULAK.
Tilleman is gewoon hoogleraar te Leuven en Kortrijk. Verbeke is gewoon hoogleraar te Leuven en Tilburg en advocaat bij GREENILLE te Brussel.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

KNELPUNTEN – AANNEMING VAN WERK (p. 1)

LE MANDAT – DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS (p. 31)

LES CONTRATS DE SERVICES GRATUITS (p. 59)

SEKWESTER (p. 97)

Bernard Tilleman

About the series:

Knelpunten Contractenrecht

Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.

De reeks Knelpunten Contractenrecht staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

More about this series

Also interesting for you: