Knelpunten bij de redactie van een dading

De dading is een populaire rechtsfiguur, zowel in het privaat- als in het publiekrecht. Het doel van een dading is definitief een einde te maken aan een bepaald geschil. Toch toont de rechtspraak aan dat partijen na het sluiten van dergelijke contracten alsnog aan de bindende werking ervan trachten te ontsnappen.
Author(s):
Nick Portugaels, Johanna Waelkens
Series:
Knelpunten Contractenrecht
Volume:
13
book | published | 1st edition
April 2015 | viii + 82 pp.

Paperback
€31.50 €45.-


ISBN 9789400006492


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

De dading is een populaire rechtsfiguur, zowel in het privaat- als in het publiekrecht. De voordelen zijn duidelijk: wanneer partijen erin slagen hun geschil zelf op een contractuele wijze te beëindigen, hoeven zij zich niet tot een rechter te wenden. Het doel van een dading is definitief een einde te maken aan een bepaald geschil. Toch toont de rechtspraak aan dat partijen na het sluiten van dergelijke contracten alsnog aan de bindende werking ervan trachten te ontsnappen. Deze ontsnappingsmogelijkheden kunnen grotendeels rond twee assen worden gesitueerd. Enerzijds zijn er de talrijke dwalingsvorderingen. Een partij beweert zich vergist te hebben over een bepaald aspect van de dading, om zo de nietigheid te verkrijgen. Anderzijds rijst ook vaak de vraag naar de interpretatie van de dading. Welke geschillen of onzekerheden al dan niet in het voorwerp van de dading zijn opgenomen, heeft immers belangrijke implicaties voor de mogelijkheid van latere, nieuwe aanspraken in rechte.

De reeks Knelpunten Contractenrecht wordt uitgegeven door Bernard Tilleman en Alain Laurent Verbeke. Samen leiden zij het Instituut Contractenrecht aan de KU Leuven & KULAK.

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

Hoofdstuk I. Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk II. Dading, species van de vaststellings overeenkomst (p. 5)

Hoofdstuk III. Dwaling (p. 9)

Hoofdstuk IV. Interpretatie (p. 35)

Hoofdstuk V. Besluit: Aandachtspunten bij de redactie van een dading (p. 65)

Bijlage 1. Voorbeeldclausules (p. 69)

Bijlage 2. Checklist (p. 71)

Selectieve bibliografie (p. 73)

Overzicht 12 jaar Knelpunten (p. 79)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudsopgave (p. 0)
Selectieve bibliografie (p. 73)
Overzicht 12 jaar Knelpunten (p. 79)

About the series:

Knelpunten Contractenrecht

Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.

De reeks Knelpunten Contractenrecht staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

More about this series