Knelpunten bij de koop van kunst- en cultuurvoorwerpen

De auteur geeft enkele wenken mee voor de redactie van (koop)overeenkomsten met kunstvoorwerpen in een poging om door zorgvuldig te contracteren, juridisch correct en pragmatisch, problemen te verhelpen of zelfs te voorkomen.
Author(s):
Bert Demarsin
Series:
Knelpunten Contractenrecht
Volume:
12
book | published | 1st edition
April 2015 | viii + 106 pp.

Paperback
€31.50 €45.-


ISBN 9789400004207


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Aan de verhandeling van kunst- en cultuurvoorwerpen zijn grote risico’s verbonden. Het voorliggende boek toetst de specifieke risico’s verbonden aan de handel in kunstvoorwerpen aan de klassieke vermogensrechtelijke concepten. De mogelijke valkuilen bij de verhandeling van de kunst- en cultuurvoorwerpen worden geïllustreerd door voorbeelden die in de praktijk van de kunsthandel herhaaldelijk voorkomen.

De auteur geeft enkele wenken mee voor de redactie van (koop)overeenkomsten met kunstvoorwerpen in een poging om door zorgvuldig te contracteren, juridisch correct en pragmatisch, problemen te verhelpen of zelfs te voorkomen.

De reeks Knelpunten Contractenrecht wordt uitgegeven door Bernard Tilleman en Alain Laurent Verbeke. Samen leiden zij het Instituut Contractenrecht aan de KU Leuven & KULAK.

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

Hoofdstuk I. Inleiding en overzicht (p. 1)

Hoofdstuk II. Vals, gestolen, gesmokkeld: risico’s verbonden aan het kunstvoorwerp (p. 5)

Hoofdstuk III. Kunsthandel: een complex distributiesysteem (p. 41)

Hoofdstuk IV. Levering, betaling en certificaten: enkele eigenheden van de kunsthandel (p. 79)

Overzicht 12 jaar Knelpunten (p. 103)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudsopgave (p. 0)
Overzicht 12 jaar Knelpunten (p. 103)

About the series:

Knelpunten Contractenrecht

Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.

De reeks Knelpunten Contractenrecht staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

More about this series