Jongeren, psychiatrie en recht

In dit boek wordt eerst een begripsomschrijving gegeven van antisociaal gedrag en van jeugdpsychopathologie en worden vervolgens vanuit verschillende invalshoeken de juridische problemen bestudeerd die daarmee verband houden.
Editor(s):
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
book | published | 1st edition
January 2007 | ix + 130 pp.

Paperback
€40.-


ISBN 9789050956529

Details


Als jongeren met psychische problemen te kampen hebben, rijzen er ook een tal van juridische vragen. In dit boek wordt eerst een begripsomschrijving gegeven van antisociaal gedrag en van jeugdpsychopathologie en worden vervolgens vanuit verschillende invalshoeken de juridische problemen bestudeerd die daarmee verband houden. Zowel de bescherming van de mensenrechten, de gedwongen opname in een psychiatrische voorziening, de maatregelen die door de jeugdrechtbank kunnen worden genomen, als de aansprakelijkheids- en verzekeringsvraagstukken komen hierin aan bod. Vele auteurs geven niet alleen het theoretische kader aan, maar putten ook uit hun rijke ervaring als advocaat of magistraat om toe te lichten hoe bepaalde rechtsregels in de praktijk worden toegepast.
Dit boek vormt dan ook een nuttige een kwaliteitsvolle informatiebron voor rechtspractici en hulpverleners bij de beantwoording van de vele vragen die rijzen wanneer zij jongeren met psychische problemen dienen bij te staan.

Na “Jongeren & Recht”, “Jongeren & Drugs” en “De procesbekwaamheid van minderjarigen” vormt dit boek het vierde in de reeks van publicaties die is tot stand gekomen in het raam van de door het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) georganiseerde postacademische opleiding “Jeugdrecht”.

Met bijdragen van F. Ang, N. Caluwé, B. De Smet, F. Swennen, E. Van der Mussele, R. Vermeiren en B. Weyts.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

Also interesting for you: