Jaarboek Energierecht 2019

In dit Jaarboek Energierecht 2019 lichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).

Editor(s):
Kurt Deketelaere, Bram Delvaux
Series:
Jaarboek Energierecht
Volume:
book | published | 1st edition
September 2020 | 300 pp.

Paperback
€150.-


ISBN 9789400012103


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Dit Jaarboek bevat de beste meesterproeven van de rechtenstudenten (m.i.v. MaNaMastudenten) van het academiejaar 2018-2019 aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.

Onderwerpen uit diverse rechtsdomeinen worden hier gebundeld onder begeleiding van het wetenschappelijk comité bestaande uit Elisabeth Alofs, Alain François, Stefaan Smis, Jachin Van Doninck en Guido Van Limberghen.
In dit boek zijn de volgende bijdragen opgenomen
• Britt Daem: “Dieren in het recht: een beestenboel?”
• Sofie De Bus: “Bijstand door een jeugdadvocaat aan Roma-minderjarigen in als misdrijf omschreven feiten: geen sinecure?”
• Chloé Van Craen: “Vlaamse bestuursrechter: bescheiden toezichthouder of bemiddelaar?”
• Rabauke Kenis: “Het huidige regelgevende kader als (on)stabiele dam, die de vloedgolf aan risico’s van CDS, CDO en Coco kan indammen, beperken of weerloos moet laten passeren?”
• Ellen Raes: “Analyse van de hervormingen van de WAP” • Lissa Nissen: “Stakingsrecht en minimumdienstverlening: waar liggen de grenzen?”
• Berto Pals: “Het profi el van de functionaris voor gegevensbescherming: een multidisciplinaire superman of supervrouw?”

Table of Contents

Empowerment en bescherming van de consumenten in de Clean Energy Package (p. 1)

Grensoverschrijdende regels voor de netten - De nieuwe Elektriciteitsverordening en de impact hiervan op de transmissie- en distributiesysteembeheerders (p. 33)

Recente ontwikkelingen in het federale energierecht (en oude onwettigheden inzake maximumprijzen) (p. 67)

Het nieuw juridisch kader met betrekking tot capaciteitsvergoedingsmechanismen (p. 117)

Recente ontwikkelingen in het Vlaamse energierecht anno 2019 – “Damn the torpedoes, full speed ahead! (p. 173)

Verwar(r/m)ing alom – Een juridisch kader voor warmtenetten (p. 249)

What’s in a name? – Overzicht van de recente rechtspraak van het hof van justitie bereff ende het begrip staatssteun in de energiesector (p. 287)

About the series:

Jaarboek Energierecht

Als u intekent voor de reeks, betaalt u permanent 20% minder. U krijgt alle komende edities uit deze reeks automatisch toegestuurd, van zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

More about this series