Jaarboek Energierecht 2018

In dit Jaarboek Energierecht 2018 lichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).

De bijdragen in deze editie zijn van Raphaël Boucquey, Thomas Chellingsworth, Christine Delagaye, Bram Delvaux, Frederik Dewaele, Jeroen Dewispelaere, David Haverbeke, Laura Janssens, Wouter Vandorpe, Dominique Vanherck, Damien Verhoeven en Sietse Wils.
Editor(s):
Kurt Deketelaere, Bram Delvaux
book | published | 1st edition
May 2019 | xix + 346 pp.

Paperback
€131.-


ISBN 9789400009998


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

In dit Jaarboek Energierecht 2018 lichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).

De bijdragen in deze editie zijn van Raphaël Boucquey, Thomas Chellingsworth, Christine Delagaye, Bram Delvaux, Frederik Dewaele, Jeroen Dewispelaere, David Haverbeke, Laura Janssens, Wouter Vandorpe, Dominique Vanherck, Damien Verhoeven en Sietse Wils.

Table of Contents

Het nieuwe wetgevende kader voor de Europese elektriciteitsmarkt - capita selecta uit de nieuwe Elektriciteitsrichtlijn (p. 1)

Bram Delvaux

Het nieuwe Europese kader voor hernieuwbare energie - Goede voornemens voor 2030 (p. 27)

De nieuwe Europese instrumenten om elektriciteitscrisissituaties te voorkomen en te beheersen (p. 77)

Recente ontwikkelingen in het federale energierecht. 'A la recherche du temps perdu ...' (p. 117)

Recente ontwikkelingen in het Vlaamse energierecht anno 2018: per constantia et labore ...De Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement slepen zich naar een moeizame legislatieve coda (p. 161)

Handige tools in de Vlaamse energiesector: wat is regelluw of strategisch vrijwarend besturen? (p. 259)

Omgevingsrecht en nutsvoorzieningen (p. 285)

Actuele evoluties inzake staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie: van kernfunctie tot kernenergie (p. 305)

Also interesting for you: