Jaarboek Energierecht 2011

Met dit Jaarboek Energierecht 2011 belichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).
Editor(s):
Kurt Deketelaere, Bram Delvaux
Series:
Jaarboek Energierecht
Volume:
9
book | published | 1st edition
May 2012 | xviii + 294 pp.

Paperback
€101.50 €145.-


ISBN 9789400002876


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Met dit Jaarboek Energierecht 2011 berichten de auteurs over de belangrijkste ontwikkelingen die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).
Het boek sluit af met een overzicht van de in 2011 gepubliceerde Europese, federale en regionale energiewetgeving, en met een overzicht (selectie) van de in diezelfde periode verschenen energierechtsleer.
De bijdragen in dit Jaarboek Energierecht 2011 zijn van Kurt Deketelaere, Bram Delvaux, Frederik Dewaele, David Lecoque, Didier Pacquée, Koen Platteau, Lauren Rasking, Tom Schoors, Sarah Van Kerckhoven, Bernard Vanheusden, Damien Verhoeven en Tim Vermeir.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

NAAR EEN NIEUW EUROPEES KADER VOOR DE BELASTING VAN ENERGIEPRODUCTEN EN ELEKTRICITEIT? (p. 1)

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET FEDERAAL ENERGIERECHT. De wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de Elektriciteits- en Gaswet, alsmede andere (post)crisis-gebeurtenissen (p. 23)

VAN DE HERVORMING VAN HET NET BEHEER IN HET VLAAMSE GEWEST TOT DE CREATIE VAN HET VLAAMS ENERGIEBEDRIJF. The proof of the pudding is in the eating (p. 111)

AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN ELEKTRICITEITS- EN GASDISTRIBUTIENETTEN (p. 147)

Didier Pacquée

HET VERTROUWEN VAN DE BUURMAN IN ZIJN ZONNEPANELEN (p. 181)

GROENE WARMTE (p. 221)

TOEPASSING VAN HET MEDEDINGINGSRECHT IN DE ENERGIESECTOR (p. 245)

OVERZICHT ENERGIEWETGEVING 2011 (p. 271)

OVERZICHT VAN RECHTSLEER 2011 (p. 285)

About the series:

Jaarboek Energierecht

Als u intekent voor de reeks, betaalt u permanent 20% minder. U krijgt alle komende edities uit deze reeks automatisch toegestuurd, van zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

More about this series

Also interesting for you: