Jaarboek Energierecht 2010

Het Jaarboek Energierecht 2010 geeft binnen het domein van het energierecht een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de omzetting van de Europese Energiepakketten in de Belgische wetgeving.
Editor(s):
Kurt Deketelaere, Bram Delvaux
Series:
Jaarboek Energierecht
Volume:
8
book | published | 1st edition
May 2011 | xx + 440 pp.

Paperback
€145.-


ISBN 9789400002319


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Het Jaarboek Energierecht 2010 geeft binnen het domein van het energierecht een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de omzetting van de Europese Energiepakketten in de Belgische wetgeving.
Het boek sluit af met een overzicht van de in 2010 gepubliceerde Europese, federale en regionale energiewetgeving, en met een overzicht (selectie) van de in diezelfde periode verschenen energierechtsleer.
De bijdragen in dit Jaarboek Energierecht 2010 zijn van Inge Bernaerts, Bram Delvaux, Frederik Dewaele, Elisabeth Muylle, Koen Platteau, Isabelle Vanden Bon, Tom Vanden Borre, Isabelle Vanden Bulcke, Bernard Vanheusden, Barbara Veranneman, Damien Verhoeven en Tim Vermeir.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

DE INTERNE MARKT VOOR ENERGIE – TOREN VAN BABEL OF HAALBAAR PROJECT? (p. 1)

DE POSITIE VAN DE TRANSMISSIE NETBEHEERDERS IN DE DERDE ELEKTRICITEITS- EN GASRICHTLIJN EN IN HUN OMZETTING IN BELGISCH RECHT (p. 9)

DE OMZETTING VAN DE BEPALINGEN INZAKE DE ONAFHANKELIJKE ENERGIEREGULATOR – OP WEG NAAR LUXEMBURG? (p. 79)

MOGELIJKHEDEN VOOR GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN (p. 139)

HET DERDE PAKKET: DE RICHTLIJN VOOR CONSUMENTEN? (p. 177)

DE HERZIENING VAN DE EU-RICHTLIJN EMISSIERECHTENHANDEL: STAND VAN ZAKEN EN MOGELIJKE GEVOLGEN VOOR VLAANDEREN (p. 211)

VAN WINDSTILTE TOT ZONNESTORM: EEN OVERZICHT VAN TIEN JAAR VLAAMS GROENESTROOMBELEID (p. 265)

MET ENERGIE-EFFICIËNTIE OP WEG NAAR 2020 (p. 373)

GEVOLGEN VAN NIET-IMPLEMENTATIE VAN HET DERDE LIBERALISERINGS PAKKET (p. 409)

OVERZICHT ENERGIEWETGEVING 2010 (p. 423)

OVERZICHT VAN RECHTSLEER 2010 (p. 435)

About the series:

Jaarboek Energierecht

Als u intekent voor de reeks, betaalt u permanent 20% minder. U krijgt alle komende edities uit deze reeks automatisch toegestuurd, van zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

More about this series