Interuniversitair casebook arbeidsrecht

De tweede editie van dit casebook bundelt meer dan honderd rechterlijke uitspraken die voor de ontwikkeling van het arbeidsrecht van groot belang zijn geweest.Author(s):
Koen Nevens, Johan Peeters, Anne Rahme, Kelly Reyniers, Kim Van den Langenbergh, Wim Vandeputte, Mathieu van Putten
book | published | 2nd edition
December 2007 | xii + 720 pp.

Paperback
€52.50 €75.-


ISBN 9789050957236


Alternative prices
- Student price: €28.-

Details

De tweede editie van dit casebook bundelt meer dan honderd rechterlijke uitspraken die voor de ontwikkeling van het arbeidsrecht van groot belang zijn geweest. Sommige omdat ze mee de bakens van het arbeidsrecht hebben uitgezet of omdat ze zo markant zijn dat ze aanleiding hebben gegeven tot een fundamentele reflectie over de arbeidsrechtelijke bescherming van de werknemer. Andere uitspraken geven weer hoe de rechtsregel in de arbeidsrechtelijke praktijk tot leven komt.
Het casebook is in verschillende opzichten uniek en vernieuwend. Vooreerst omdat de belangrijke momenten in een arbeidsrechtelijke verhouding geduid worden aan de hand van de rechtspraak. Bovendien wordt het de lezer mogelijk gemaakt om via een gerichte rechtsvraag meteen door te dringen tot de kern van de uitspraak. Tevens kan hij de uitspraak in haar context plaatsen aan de hand van de uitgebreide verwijzingen naar andere relevante rechtspraak of belangrijke rechtsleer.
Dit boek reikt dan ook alle elementen aan voor een beter begrip van deze continu evoluerende rechtstak.
Het werk is bovendien origineel omdat het de vrucht is van een intensieve samenwerking tussen assistenten en onderzoekers van verschillende Vlaamse rechtsfaculteiten.Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

I. ALGEMEEN

A. HIËRARCHIE VAN DE RECHTSBRONNEN (p. 1)

B. GELIJKE BEHANDELING (p. 12)

C. VRIJ VERKEER VAN WERKNEMERS EN VAN DIENSTEN (p. 52)

D. TAALGEBRUIK IN SOCIALE BETREKKINGEN (p. 84)

E. VERJARING (p. 104)

II. ARBEIDSOVEREENKOMSTENRECHT

A. PERSONEEL TOEPASSINGSGEBIED (p. 111)

B. ONDERSCHEID WERKLIEDEN – BEDIENDEN (p. 180)

C. SLUITEN VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST (p. 195)

D. PRECAIRE TEWERKSTELLINGSVORMEN (p. 221)

E. BIJZONDERE BEDINGEN (p. 249)

F. AANSPRAKELIJKHEID (p. 275)

G. SCHORSING (p. 285)

H. EENZIJDIGE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN (p. 316)

I. EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMS (p. 344)

III. ARBEIDSREGLEMENTERING EN WELZIJN OP HET WERK

A. ARBEIDSTIJD EN OVERLOON (p. 439)

B. ARBEIDSREGLEMENT (p. 469)

C. WELZIJN OP HET WERK (p. 475)

IV. COLLECTIEF ARBEIDSRECHT

A. VAKBONDSVRIJHEID EN VAKORGANISATIES (p. 509)

B. OVERLEGORGANEN (p. 525)

C. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN (p. 569)

D. COLLECTIEVE ARBEIDSCONFLICTEN (p. 578)

V. HERSTRUCTURERING VAN ONDERNEMINGEN

A. INFORMATIE EN RAADPLEGING – ALGEMEEN (p. 603)

B. OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN (p. 616)

C. FAILLISSEMENT (p. 631)

D. COLLECTIEF ONTSLAG EN SLUITING VAN ONDERNEMING (p. 645)

VI. SOCIAAL HANDHAVINGSRECHT

A. TUCHTRECHT (p. 693)

B. SOCIAAL STRAFRECHT (p. 701)

C. ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN (p. 709)

TREFWOORDENREGISTER (p. 715)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudsopgave (p. 0)
TREFWOORDENREGISTER (p. 715)

Also interesting for you: