Internationaal belastingrecht toegepast (vierde editie)

Nieuwe editie - verschijnt in september 2022

Dit handboek in de reeks Toegepast is een secure eerste kennismaking met het internationaal fiscaal recht. De auteurs behandelen dubbelbelastingverdragen (o.a. het Modelverdrag van de OESO), de impact van het BEPS-plan (tegen belastingontwijking door de Europese Unie en de OESO en voor meer fiscale transparantie) en de BNI.

- Praktische voorbeelden en krantenartikels verduidelijken de theorie.
- De auteurs hebben jarenlange ervaring in het hoger onderwijs, bij de FOD Financiën en in het bedrijfsleven.
- Uitermate geschikt als voorbereiding op het toegangsexamen van het IAB.
Author(s):
Anne Vanmaercke, Tom Jansen
Series:
Toegepast
Volume:
book | forthcoming | 4th edition
September 2022 | 320 pp.

Paperback
€29.-


ISBN 9789400014558


Alternative prices
- Student price: €29.-


Publication date: September 10, 2022

Details

Het streven naar minder belastingontwijking door de Europese Unie en de OESO en meer fiscale transparantie mondde uit in het BEPS-actieplan. Wat is de impact hiervan op de Belgische, Europese en internationale fiscale regelgeving? Internationaal belastingrecht toegepast legt de ingrijpende gevolgen ervan helder uit. Fiscale richtlijnen worden bondig uiteengezet, met aandacht voor de actiepunten van de Belgische fiscus ter bestrijding van internationale belastingontwijking. Tot slot wordt ingegaan op de BNI: hoe belast België buitenlanders? Theorie wordt verduidelijkt aan de hand van praktische voorbeelden, arresten en krantenartikelen.

Dit handboek heeft niet de ambitie volledig te zijn. Het biedt een grondige eerste kennismaking met het internationaal fiscaal recht. De auteurs hebben jarenlange ervaring in het hoger onderwijs, bij de FOD Financiën en in het bedrijfsleven. Dit handboek is dan ook uitermate geschikt voor studenten accountancy-fiscaliteit, studenten graduaat fiscale wetenschappen en als voorbereiding op het toegangsexamen van het ITAA.

Anne Vanmaercke doceert Internationaal Fiscaal Recht aan de Hogeschool VIVES in Kortrijk en is erkend door het ITAA.
Tom Jansen is afdelingshoofd Inkomstenbelastingen Internationaal (FOD Financiën, stafdienst BEO). Hij is tevens gastdocent aan de KU Leuven (Master in de Fiscaliteit) en doceert het vak Belasting niet-inwoners aan de Fiscale Hogeschool (Brussel).

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

About the series:

Toegepast

Praktijkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

More about this series