Interdisciplinariteit in het recht

Naar het voorbeeld van de Verenigde Staten zijn in ons land de afgelopen decennia tal van law and…-bewegingen ontstaan. De uitdaging is hoe juristen met deze multidisciplinariteit omgaan.

Dit boek heeft tot doel aan dit noodzakelijke debat een fundamentele bijdrage te leveren. Hierbij werd ingegaan op enkele fundamentele topics: rechtseconomie, literatuur, rechtsempirie, rechtsgeschiedenis en rechtsantropologie.
Editor(s):
Eric Dirix, Jura Falconis
Series:
Jura Falconis
Volume:
20
book | published | 1st edition
February 2018 | viii + 118 pp.

Paperback
€53.-


ISBN 9789400009363

Details

Ons recht is geen gesloten systeem. Zowel rechtswetenschap, rechtspraktijk als wetgeving staan momenteel open voor de informatie die wordt aangereikt door andere wetenschappen. Alleen zo kan het recht voldoen aan de toenemende verwachtingen van de samenleving.

De recente wetgeving biedt talrijke voorbeelden van de invloed van economische en sociologische invloeden op de rechtsvorming. Deze kruisbestuiving gebeurt echter nog te weinig. Zo geven sommige wetgevende innovaties blijk van weinig empirisch onderbouwde beleidskeuzes. Dit alles geldt niet alleen voor de wetgever, maar evenzeer voor de rechtspraak. Een beter inzicht in de maatschappelijke realiteit en de gevolgen van een uitspraak leidt immers tot betere rechtspraak. Voor de rechtswetenschap is de multidisciplinariteit trouwens al langer het nieuwe ordewoord. Deze evolutie dwingt ook het rechtsonderwijs zich te heroriënteren. Van juristen van de eenentwintigste eeuw mag immers worden verwacht dat zij in staat zijn om te communiceren met economen, ingenieurs, medici en informatici.

Naar het voorbeeld van de Verenigde Staten zijn in ons land de afgelopen decennia tal van law and…-bewegingen ontstaan. De uitdaging is hoe juristen met deze multidisciplinariteit omgaan. Op welke wijze kan de informatie uit andere wetenschapsgebieden worden verdisconteerd in rechtswetenschap en rechtspraak, zonder dat afbreuk gedaan wordt aan de eigenheid van het recht? Dreigt de coherentie van het recht niet verloren te gaan en bestaat niet het gevaar dat het recht wordt geïnstrumentaliseerd? Ziedaar de uitdaging waarvoor juristen staan.

Dit boek vormt de neerslag van een denkoefening, geïnitieerd door Jura Falconis aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. Het heeft tot doel aan dit noodzakelijke debat een fundamentele bijdrage te leveren. Hierbij werd ingegaan op enkele fundamentele topics: rechtseconomie, literatuur, rechtsempirie, rechtsgeschiedenis en rechtsantropologie. Dit boek zal daarom iedere jurist kunnen aanspreken. Zowel academici als praktijkjuristen kunnen er inspiratie in vinden voor een rijkere rechtsvinding.

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

De uitdaging van de law and...-bewegingen (p. 1)

Rechtseconomie en privaatrecht in de lage landen (p. 15)

Louis Visscher

Oude 'pijn' in nieuwe zakken - Geschiedenis in de juridische strijd om het Europees monetair crisisbeleid (p. 41)

Wim Decock

Recht, cultuur en individuele zelfbeschikking (p. 55)

Marie-Claire Foblets

Rechtsempirisch onderzoek in het privaatrechtelijk domein - enkele observaties (p. 77)

Recht en literatuur: een uitweg voor juristen met een tunnelvisie (p. 93)

About the series:

Jura Falconis

Jura Falconis is het juridisch wetenschappelijk studententijdschrift van de rechtsfaculteit van de KU Leuven. In 1964 hebben enkele rechtsstudenten het lumineuze en ambitieuze plan opgevat aan de Leuvense rechtsfaculteit een eigen juridisch tijdschrift, geënt op de beroemde Amerikaanse law reviews, op te starten. Ondertussen is Jura Falconis uitgegroeid tot een vaste en unieke waarde in de Belgische rechtsliteratuur (www.jurafalconis.be).

More about this series