Informatie en recht

Het belang van informatievergaring en -verstrekking in het recht kan niet overschat worden. Dit boek reflecteert vanuit verscheidene rechtsdomeinen (gemeen recht, verzekeringsrecht, financieel recht, consumenten- en ondernemingsrecht, mediarecht,…) over informatievergaring en -verstrekking.

Editor(s):
Emma Suzanne van Aggelen
book | published | 1st edition
April 2021 | xviii + 333 pp.

Hardback
€110.-


ISBN 9789400013391

Details

Als drager van het recht is taal belangrijk. Het recht moet informatie in een correcte en begrijpbare taal overbrengen. Bovendien moet het recht gekend zijn om afdwingbaar te zijn. Het juridische jargon botst daarbij op grenzen. Zo is er de complexe maatschappij, die fijnmazige regelgeving vergt. Er ontstaan ingewikkelde regels die niet altijd even toegankelijk of zelfs verstaanbaar zijn. Los van deze vraag over de toegankelijkheid van het recht ontstaat de vraag of er een kloof kan of mag zijn tussen mensen die het recht begrijpen en zij die het niet (of minder) begrijpen.

Het belang van informatievergaring en -verstrekking in het recht kan dan ook niet overschat worden. Dit boek reflecteert vanuit verschillende rechtsdomeinen (gemeen recht, verzekeringsrecht, financieel recht, consumenten- en ondernemingsrecht, mediarecht, omgevingsrecht, vastgoedrecht, …) over informatievergaring en -verstrekking.
Hierbij staan per rechtsdomein de volgende elementen centraal: de juridische grondslag en achterliggende doelstelling van de informatieverplichtingen, de aanduiding van verstrekker en ontvanger van de informatie, de voorschriften inzake vorm en formulering, tijdbepalingen, de gevolgen bij niet-naleving, de bewijslast en bewijsmiddelen en tot slot de mogelijkheden om af te wijken van de geldende voorschriften.
Het thema van informatie wordt telkens domeinspecifiek bestudeerd. Dit brengt een transversale reflectie over de verschillende rechtsdomeinen tot stand.

Table of Contents

Rechtsonwetendheid (ignorantia iuris) in het geleerde recht (p. 1)

Informatieverplichtingen in het gemeen recht (p. 23)

Annick De Boeck, Ilse Samoy

Informatieverplichtingen in het verzekeringsrecht (p. 63)

Caroline Van Schoubroeck

Precontractuele informatieverplichtingen in de financiële sector (p. 93)

Veerle Colaert

Informatieverplichtingen in het consumenten- en ondernemingsrecht (p. 117)

Bert Keirsbilck, Evelyne Terryn

Informatieverplichtingen in het mediarecht (p. 165)

Peggy Valcke

Informatieverplichtingen in het gegevensbeschermingsrecht: much ado about nothing? (p. 197)

Informatie, vastgoedtransacties en digitalisering (p. 235)

De rol van informatie binnen het omgevingsrecht (p. 263)

Socialebeschermingsrecht en informatie. Het handvest van de sociaal verzekerde in een digitaal tijdperk (p. 305)

Emma Suzanne van Aggelen

Diverse rechtsperspectieven over passende informatie (p. 323)

Emma Suzanne van Aggelen

Also interesting for you: