Informatie en raadpleging van werknemers bij herstructurering

Dit boek handelt over de informatie- en raadplegingsverplichtingen ten opzichte van de werknemers bij herstructureringen. Het vormt een kritische analyse van de bestaande Belgische reglementering.
Author(s):
Johan Peeters
book | published | 1st edition
March 2009 | xxiv + 718 pp.

Hardback
€145.-


ISBN 9789050958813

Details

Door de jaren, en zelfs eeuwen heen hebben tal van wijzigingen in de maatschappelijke en economische context een onmiskenbare invloed gehad op de structuur en organisatievorm van ondernemingen. De aanpassing van ondernemingen aan de wijzigende economische verhoudingen verloopt door middel van veranderingen in de manier waarop een onderneming georganiseerd is, in haar strategische doeleinden, haar productieprocessen of haar juridische structuur. Kortom, door middel van ‘herstructureringen’.
Onder welke vorm een herstructurering ook doorgevoerd wordt, zij heeft, minstens in potentie, een impact op de tewerkstelling en/of de arbeidsvoorwaarden.
Niet alleen de werknemerscollectiviteit, maar elke individuele werknemer kan, vroeg of laat, in mindere of meerdere mate, door de herstructurering getroffen worden. Herstructureringen gaan daarom vaak gepaard met onzekerheid en nervositeit, die noch de onderneming noch de werknemers ten goede komen. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen, hebben beide partijen er belang bij de werknemers tijdig en volledig over het herstructureringsproces te informeren en te raadplegen.
Dit boek handelt over de informatie- en raadplegingsverplichtingen ten opzichte van de werknemers bij herstructureringen. Het vormt een kritische analyse van de bestaande Belgische reglementering.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.