Huwelijksvoordelen bij scheiding van goederen

Het eerste nummer in de nieuwe reeks TEP Thema Books bundelt vier bijdragen van prof. dr. Alain-Laurent Verbeke en prof. em. Hélène Casman over de huwelijksvoordelen in een stelsel van scheiding van goederen, verspreid over drie jaargangen in TEP. Deze bijdragen zijn aangevuld met enkele zeer actuele en nuttige rulings van Vlabel. Samen vormt dit een mooi en goed onderbouwd verhaal over het leerstuk van de huwelijksvoordelen in een stelsel van scheiding van goederen, zowel civielrechtelijk als fiscaal.Author(s):
Hélène Casman, Alain-Laurent Verbeke
Series:
TEP Thema Books
Volume:
1
book | published | 1st edition
October 2022 | viii + 240 pp.

Paperback
€70.-


ISBN 9789400015654


Alternative prices
- Student price: €25.-

When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Het Tijdschrift Estate Planning (TEP) is, met een ruime variatie aan bijdragen en rechtspraak, al bijna twintig jaar een vaste waarde voor iedereen die van ver of dichtbij bezig is met estate planning. Doorheen de voorbije jaargangen zien we een aantal terugkerende thema’s die meerdere malen vanuit verschillende invalshoeken of met voortschrijdend inzicht worden uitgewerkt.

In de nieuwe reeks TEP Thema Books worden een aantal van die belangrijke thematische bijdragen uit TEP, eventueel met de nodige aanvullingen, aanpassingen en actualisaties, afzonderlijk geclusterd in één boek, zodat de lezer een consistent verhaal vindt op één plaats.

Het uiteindelijke doel is om toegevoegde waarde te bieden door originele en actuele inzichten en ontwikkelingen toegankelijker te maken voor de praktijkjurist, voor de student en de onderzoeker.

Het eerste nummer in deze nieuwe themareeks: “Huwelijksvoordelen bij scheiding van goederen” biedt een mooie illustratie van het concept. Prof. Hélène Casman en Alain-Laurent Verbeke schreven verspreid over drie TEP-jaargangen vier bijdragen over de huwelijksvoordelen in een stelsel van scheiding van goederen. Dit themaboek brengt deze vier bijdragen handig samen. Daarnaast werd dit aangevuld met enkele actuele en nuttige rulings van Vlabel. Samen vormt dit een goed onderbouwd verhaal over het leerstuk van de huwelijksvoordelen in een stelsel van scheiding van goederen, zowel civielrechtelijk als fiscaal.

Wie intekent op de reeks TEP Thema Books geniet 15% korting op elk nieuw boek in deze reeks.

Abonnees op TEP genieten 25% korting. Contacteer mail@intersentia.be

Table of Contents

Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 1. Huwelijksvoordelen in een stelsel van scheiding van goederen (p. 3)

Hoofdstuk 2. Bedingen met betrekking tot goederen in exclusieve eigendom in een stelsel van scheiding van goederen: ook een huwelijksvoordeel? (p. 73)

Hoofdstuk 3. Kanscontract of huwelijksvoordeel in een scheiding van goederen: hoe omgaan met het risico van fiscaal misbruik? (p. 85)

Hoofdstuk 4. Het toekenningsbeding bij scheiding van goederen (p. 145)

Bijlagen (p. 159)

About the series:

TEP Thema Books

De reeks TEP Thema Books bundelt bijdragen rond een bepaald thema die in verspreide slagorde verschenen zijn in het Tijdschrift Estate Planning (TEP), in één boek zodat de lezer een consistent verhaal vindt op één plaats. Deze bijdragen verschenen in TEP kunnen ook worden gecombineerd met elders verschenen artikelen die het thema op die manier mooi aanvullen en compleet maken. Ook kunnen bepaalde bijdragen worden geactualiseerd.

Het finale doel is toegevoegde waarde creëren door originele en actuele inzichten en ontwikkelingen toegankelijker te maken voor de praktijkjurist, maar ook voor de student en de onderzoeker.

In deze reeks:
1. Huwelijksvoordelen bij scheiding van goederen
2. Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik (in voorbereiding).
Intersentia
Intersentia

More about this series

Also interesting for you: