Huur

Huur bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een huurcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren.
Editor(s):
Gabriël-Luc Ballon, Hans De Decker, Vincent Sagaert, Evelyne Terryn, Bernard Tilleman, Alain Laurent Verbeke
Series:
Contractuele clausules
Volume:
6
book | published | 1st edition
January 2017 | x + 802 pp.

Hardback
€180.-


ISBN 9789400006638


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Huur bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een huurcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

Inhoud
Garanties bij huur, Astrid Linders en Luc Linders
Bestemmingsverplichting, Klaas Vanneste
Plaatsbeschrijving en schade, Patrick Vandierendonck
Onderhoudsplicht en herstellingen in het gemeen huurrecht, Jasmine Malekzadem
Inspectie van het verhuurde goed, Patrick G. Daenens
Huurprijs, Luc Linders en Astrid Linders
Indexering van de huurprijs, Luc Linders en Astrid Linders
Levenslange huur, Maarten De Man
Clausules inzake de duur van de huur, Thomas Soete
Gebruiksrechten van de huurder, Ludo Carens
Overdracht huurovereenkomst, Valerie Withofs
Overdracht van het gehuurde goed, Ruud Jansen
Onderhuur, Aloïs Van Oevelen
Verzekering: nut voor de partijen – verzekeringsplicht en afstand van verhaal, Charles-Albert van Oldeneel
Recht op privéleven, Nathalie Van Leuven
Vrijwaring wegens uitwinning, Pieter Brulez
Opzeggingsclausules, Thomas Soete
Lot van de werken uitgevoerd door de huurder aan het gehuurde onroerend goed tijdens de huur of op het einde van de huur, Ineke Dens, Helena Verbeek en Rony Vermeersch
Onteigeningsclausules, Stijn Verbist
Bezetting ter bede, Vincent Sagaert en Lien Bellinck
Bijzondere regimes:
Bruikleen van kunst, Bert Demarsin
Gezinswoning, Niels Bourgois en Ingrid Boone

Table of Contents

Garanties bij huur (p. 1)

Bestemmingsverplichting (p. 25)

Klaas Vanneste

Plaatsbeschrijving en schade bij huur (p. 61)

Onderhoudsplicht en herstellingen in het gemeen huurrecht (p. 155)

Inspectie van het verhuurde goed (p. 183)

Huurprijs (p. 201)

Indexering van de huurprijs (p. 225)

Levenslange woninghuur (p. 233)

Maarten De Man

Duur van huurovereenkomsten (p. 253)

Gebruiksrechten van de huurder (p. 287)

Overdracht van de huurovereenkomst (p. 357)

Valerie Withofs

Overdracht van het verhuurde goed (p. 409)

Ruud Jansen

Onderhuur (p. 441)

Aloïs Van Oevelen

Verhuur van een onroerend goed - Nut voor de partijen om een verzekering af te sluiten - Verzekeringsplicht en afstand van verhaal (p. 507)

De huurovereenkomst en het recht op privéleven (p. 535)

Nathalie Van Leuven

Vrijwaring wegens uitwinning bij huur (p. 555)

Pieter Brulez

Opzeggingsclausules (p. 579)

Het lot van de werken op het einde van de huur uitgevoerd door de huurder tijdens de huur (p. 619)

Onteigening (p. 647)

Stijn Verbist, Claire Buggenhoudt

Bezetting ter bede (p. 659)

Vincent Sagaert

Bijzondere regimes - Huur van de gezinswoning (p. 689)

Ingrid Boone

Bijzondere regimes - Bruikleen van kunst- en cultuurvoorwerpen (p. 747)

Bert Demarsin

Lexicon (p. 791)

About the series:

Contractuele clausules

De reeks Contractuele clausules bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een contract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 10% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

More about this series