Human Resource Management in essentie (zesde editie)

In deze uitgave behandelt de auteur de belangrijkste aspecten van HRM: van werving en selectie over socialisatie en leidinggeven tot het verbeteren van prestaties en het omgaan met ontslag.

- Praktijkgericht handboek met tal van voorbeelden en actuele cases, gefundeerd op wetenschappelijke literatuur.
- Geschikt voor praktijkmensen en studenten die een brede en sterke basis in HRM willen verwerven.
- Geactualiseerd op basis van feedback van docenten.

***
“Een waardevolle kennismaking met HR met een goede mix van bevattelijke inhoud en academische onderbouwing.”
Tom Vandooren, docent bachelor sociaal werk
***


Author(s):
Ralf Caers
Series:
In essentie
Volume:
book | published | 6th edition
August 2020 | xvi + 416 pp.

Paperback
€42.-


ISBN 9789400011403


Alternative prices
- Student price: €30.-

Details

In deze uitgave behandelt de auteur de belangrijkste aspecten van HRM: van werving en selectie over socialisatie en leidinggeven tot het verbeteren van prestaties en het omgaan met ontslag.

- Praktijkgericht handboek met tal van voorbeelden en actuele cases, gefundeerd op wetenschappelijke literatuur.
- Met online oefeningen voor studenten en webinars op www.hrminessentie.be.
- Geschikt voor praktijkmensen en studenten die een brede en sterke basis in HRM willen verwerven.
- Geactualiseerd op basis van feedback van docenten.

Table of Contents

Hoofdstuk 1. HRM: Definitie en historiek (p. 1)

Ralf Caers

Hoofdstuk 2. Werving (p. 63)

Ralf Caers

Hoofdstuk 3. Selectie (p. 129)

Ralf Caers

Hoofdstuk 4. Socialisatie (p. 193)

Ralf Caers

Hoofdstuk 5. Prestatiemanagement (p. 239)

Ralf Caers

Hoofdstuk 6. Uitstroom van medewerkers (p. 339)

Ralf Caers

Bibliografie (p. 367)

Ralf Caers

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoud (p. 0)
Ralf Caers
Hoofdstuk 1. HRM: Definitie en historiek (p. 1)
Ralf Caers

Updates and additional learning materials

Updates

There are no updates available for this book.

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact hogeronderwijs@intersentia.be.


Bordboek
28.7 MB
Powerpoint hoofdstuk 1
23.11 MB
Powerpoint hoofdstuk 2
27.7 MB
Powerpoint hoofdstuk 3
10.68 MB
Powerpoint hoofdstuk 4
2.94 MB
Powerpoint hoofdstuk 5
7.57 MB
Powerpoint hoofdstuk 6
4.03 MB
PPT H1-6
58.69 MB
Elektronische oefeningen

About the series:

In essentie

De reeks In essentie omvat inleidende studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun beknopte en duidelijke structuur. Het zijn uitgaven die op een didactische manier de student de basiskennis van een bepaald vakgebied bijbrengen.

More about this series