Human Resource Management in essentie (vijfde editie)

Deze uitgave biedt een inleiding tot het Human Resource Management-domein aan de hand van een duidelijke rode draad, zonder overbodige verdiepingen en zijsprongen. Van werving en selectie over socialisatie en leidinggeven tot het verbeteren van prestaties en het omgaan met ontslag. Steeds praktijkgericht, met wetenschappelijke literatuur als fundament.
Author(s):
Ralf Caers
Series:
In essentie
Volume:
book | published | 5th edition
July 2017 | xiv + 292 pp.

Paperback
€28.- €40.-


ISBN 9789400008212


Alternative prices
- Student price: €30.-

Details

Deze uitgave biedt een inleiding tot het Human Resource Managementdomein aan de hand van een duidelijke rode draad, zonder overbodige verdiepingen en zijsprongen. Van werving en selectie over socialisatie en leidinggeven tot het verbeteren van prestaties en het omgaan met ontslag. Steeds praktijkgericht, met wetenschappelijke literatuur als fundament.

In de hedendaagse organisaties vindt HRM zowel binnen als buiten het HR-departement plaats. Denken we maar aan de dagelijkse leiding door de lijnmanager. Deze uitgave heeft dan ook een dubbel doel. Zij tracht de lezers enerzijds de kennis te bieden die hen kan helpen om als medewerker of leidinggevende in een organisatie beter te functioneren. Anderzijds wenst zij deze lezers een voldoende brede en sterke basis aan te reiken die hen in staat stelt om later deeldomeinen van HRM diepgaander te bestuderen.

Deze uitgave richt zich dan ook niet uitsluitend tot academische en professionele bachelorstudenten, maar eveneens tot een breder doelpubliek.

Table of Contents

Inleiding (p. 1)

Ralf Caers

Hoofdstuk 1. HRM: Definitie en historiek (p. 3)

Hoofdstuk 2. Functieanalyse en functiewaardering (p. 43)

Hoofdstuk 3. Werving (p. 71)

Hoofdstuk 4. Selectie (p. 111)

Hoofdstuk 5. Socialisatie (p. 165)

Hoofdstuk 6. Prestatiemanagement (p. 197)

Hoofdstuk 7. Uitstroom van medewerkers (p. 257)

Bijlage & Bibliografie (p. 271)

Updates and additional learning materials

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact Inge Verbeeck (i.verbeeck@intersentia.be).


PPT 1
2.82 MB
PPT 2
788.37 kB
PPT 3
17.48 MB
PPT 4
8.38 MB
PPT 5
599.96 kB
PPT 6
4.85 MB
Toegang online oefeningen
Elektronische oefeningen

About the series:

In essentie

De reeks In essentie omvat inleidende studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun beknopte en duidelijke structuur. Het zijn uitgaven die op een didactische manier de student de basiskennis van een bepaald vakgebied bijbrengen.

More about this series

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoud (p. 0)
Ralf Caers
Inleiding (p. 1)
Ralf Caers
Hoofdstuk 1. HRM: Definitie en historiek (p. 3)

Also interesting for you: