Hulpverlening en recht (vijfde editie)

Dit boek benadert hulpverlening vanuit een vakoverschrijdende juridische, criminologische en pedagogische invalshoek met als doel de hulpverlener en de hulpverlener in wording juridische tools aan te reiken om de groeiende complexiteit van de hulpvragen beter te kunnen opvangen.

- Met talrijke praktijktoepassingen, ethisch-maatschappelijke reflecties en vernieuwende voorstellen.
- Uitstekende basis voor de student en de hulpverlener in het ruime welzijnswerk.

Author(s):
Ingrid De Jonghe, Lee Uyttenhove
book | published | 5th edition
September 2020 | 410 pp.

Paperback
€39.-


ISBN 9789400011618


Alternative prices
- Student price: €28.-

Details

Dit boek benadert hulpverlening vanuit een vakoverschrijdende juridische, criminologische en pedagogische invalshoek met als doel de hulpverlener en de hulpverlener in wording juridische tools aan te reiken om de groeiende complexiteit van de hulpvragen beter te kunnen opvangen.

- Met talrijke praktijktoepassingen, ethisch-maatschappelijke reflecties en vernieuwende voorstellen.
- Uitstekende basis voor de student en de hulpverlener in het ruime welzijnswerk.

Table of Contents

DEEL I. INLEIDING

Hoofdstuk 1. Wat is recht? (p. 1)

Hoofdstuk 2. Indeling van het recht (p. 7)

Hoofdstuk 3. Bronnen van het recht (p. 9)

DEEL II. PUBLIEK- EN STAATSRECHT

Hoofdstuk 1. België: staatkundige principes (p. 17)

Hoofdstuk 2. Federale politieke instellingen (p. 22)

Hoofdstuk 3. Regionale politieke instellingen (p. 24)

Hoofdstuk 4. Twee bijzondere rechtscolleges (p. 26)

DEEL III. GERECHTELIJK RECHT

Hoofdstuk 1. De administratieve procedure (p. 29)

Hoofdstuk 2. De burgerlijke procedure (p. 35)

Hoofdstuk 3. Rechtbanken, hoven en hun bevoegdheid (p. 38)

Hoofdstuk 4. Juridische bijstand (p. 43)

Hoofdstuk 5. Alternatieve geschillenbeslechting (p. 46)

DEEL IV. PERSONENRECHT

Hoofdstuk 1. Soorten personen (p. 53)

Hoofdstuk 2. Staat van de persoon (p. 66)

DEEL V. FAMILIERECHT

Hoofdstuk 1. Samenwonen (p. 79)

Hoofdstuk 2. Einde van het samenwonen (p. 88)

Hoofdstuk 3. Afstamming en ouderschap (p. 96)

Hoofdstuk 4. De plicht tot levensonderhoud - Alimentatie (p. 106)

DEEL VI. VERBINTENISSENRECHT

Hoofdstuk 1. Onderscheid tussen verbintenissen uit overeenkomsten en uit onrechtmatige daad (p. 111)

Hoofdstuk 2. Contractuele verbintenissen (p. 117)

Hoofdstuk 3. Enkele bijzondere overeenkomsten (p. 125)

Hoofdstuk 4. Collectieve schuldenregeling (p. 128)

Hoofdstuk 5. Onrechtmatige daad (p. 129)

DEEL VII. SOCIAAL RECHT

Hoofdstuk 1. De Structuur van het sociaal recht (p. 141)

Hoofdstuk 2. Arbeidsrecht (p. 148)

Hoofdstuk 3. Socialezekerheidsrecht (p. 158)

DEEL VIII. JEUGDRECHT

Hoofdstuk 1. Historisch-maatschappelijke situering van het ontstaan van het jeugdrecht en de federale en decretale wetgeving (p. 175)

Hoofdstuk 2. De toepassingen in de praktijk van de buitengerechtelijke jeugdhulp (p. 199)

Hoofdstuk 3. Gerechtelijke jeugdhulp (p. 214)

Hoofdstuk 4. Rechtspositie van de minderjarige en de persoonlijke rechten van verdediging van minderjarigen (p. 233)

DEEL IX. STRAFRECHT

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 255)

Hoofdstuk 2. De inhoud van het strafrecht (p. 261)

Hoofdstuk 3. Misdrijven (p. 262)

Hoofdstuk 4. Straffen (p. 274)

Hoofdstuk 5. De Strafrechtelijke procedure (p. 289)

Hoofdstuk 6. Strafuitvoering (p. 307)

Hoofdstuk 7. Verruiming van de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen in België (p. 321)

Hoofdstuk 8. Grensoverschrijdend gedrag (p. 325)

DEEL X. PRIVACY, BEROEPSGEHEIM EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Hoofdstuk 1. Actuele maatschappelijke ontwikkelingen (p. 349)

Hoofdstuk 2. Privacy (p. 357)

Hoofdstuk 3. Beroepsgeheim (p. 362)

Hoofdstuk 4. Verwerking van persoonsgegevens (p. 376)

Hoofdstuk 5. Ethische vraagstelling en beslissing bij een moreel probleem (p. 381)

Bibliografie (p. 383)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Hoofdstuk 1. Wat is recht? (p. 1)
Hoofdstuk 2. Indeling van het recht (p. 7)
Hoofdstuk 3. Bronnen van het recht (p. 9)
Hoofdstuk 1. België: staatkundige principes (p. 17)