Het WVV doorgelicht

Dit boek bundelt de Nederlandstalige bijdragen van een studiecyclus over het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die door zeven Belgische rechtsfaculteiten in Antwerpen, Brussel, Gent, Luik, Leuven en Louvain-la-Neuve werd georganiseerd. De reparatiewetgeving uit april 2020 en de eerste ervaringen op het terrein zijn reeds verwerkt in dit boek.

Author(s):
Marieke Wyckaert, Hans De Wulf, Robby Houben
book | published | 1st edition
March 2021 | xxvii + 786 pp.

Paperback
€132.-


ISBN 9789400010420

Details

Dit boek bundelt de Nederlandstalige bijdragen van een studiecyclus over het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die door zeven Belgische rechtsfaculteiten in Antwerpen, Brussel, Gent, Luik, Leuven en Louvain-la-Neuve werd georganiseerd.

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betekent een fundamentele hervorming voor alle ondernemingen die zijn georganiseerd als vennootschap, vereniging of stichting, van maatschap tot beursgenoteerde NV of coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming. Het bevat substantiële veranderingen die de Belgische ondernemingswetgeving flexibeler, doelmatiger en efficiënter moeten maken, en de concurrentie met andere Europese wetgevingen aankunnen.

Alle professoren in het vennootschapsrecht van het land hebben hun krachten gebundeld om, in synergie en harmonie, coherente en complementaire analyses voor te stellen. Deze analyses geven enerzijds de grote lijnen aan maar bieden anderzijds ook een gedetailleerde technische analyse aan van de vele wijzigingen die werden doorgevoerd. Precies doordat dit werk de vrucht is van samenwerking tussen de academici van alle universiteiten komt de bijdragen groot gezag toe en mag het boek een mijlpaal heten.

De reparatiewetgeving uit april 2020 en de eerste ervaringen op het terrein zijn reeds verwerkt in dit boek.

Table of Contents

Inhoudsopgave en voorwoord Koen Geens (p. 0)

Marieke Wyckaert, Hans De Wulf

De definities, de basisbeginselen en de structuur van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen: een grondige BENOvatie (p. 1)

Alain François

Schuldeisersbescherming in de BV na de afschaffing van het kapitaalconcept (p. 45)

Diederik Bruloot

Effecten bij BV, NV en CV: categorieën, soorten, overdracht, uitgifte en inkoop (p. 77)

Hans De Wulf, Marieke Wyckaert

Governance onder het WVV: bestuur, algemene vergadering en related party transactions (p. 175)

Hans De Wulf, Marieke Wyckaert

From zero to hero: meervoudig stemrecht in NV en BV na het WVV (p. 249)

Jeroen Delvoie

De nieuwe regels omtrent obligaties (p. 305)

De (restanten van) bestuurdersaansprakelijkheid (p. 333)

Ludo Cornelis, Alain François

De begrenzing van de bestuurdersaansprakelijkheid (artikel 2:57-58 WVV) getoetst aan het gelijkheidsbeginsel (artikel 10-11 Gw.) (p. 379)

Marc Kruithof

De geschillenregeling 2.0: naar een efficiëntere en billijkere oplossing voor een aandeelhoudersgeschil in al zijn aspecten (p. 447)

Het nieuwe wettelijke kader voor de coöperatieve vennootschap (p. 493)

Evariest Callens, Hans De Wulf

Verenigingen en stichtingen geïntegreerd in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen: de structurele en inhoudelijke vernieuwingen doorgelicht (p. 551)

De nietigheid van besluiten van rechtspersonen (p. 607)

Robby Houben

Ontbinding en vereffening anno 2019: update én upgrade (p. 625)

Eric De Bie

Herstructureringen van vennootschappen, verenigingen en stichtingen in het WVV (p. 665)

Jean-Pierre Blumberg

Het nieuwe vennootschappelijk IPR en de procedure tot grensoverschrijdende omzetting: duiding en kanttekeningen (p. 701)

Hans De Wulf, Kristof Maresceau

De fiscaalrechtelijke gevolgen van de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (p. 737)

Luc De Broe

Het overgangsrecht (p. 769)