Het Wetboek Internationaal Privaatrecht becommentarieerd

In dit werk worden de bepalingen van dit Wetboek artikelsgewijs geanalyseerd en voorzien van grondige commentaren. Zodoende worden alle nieuwigheden van deze reglementering toegelicht.
Author(s):
Walter Pintens
Editor(s):
Johan Erauw, Marc Fallon, Erna Guldix, Johan Meeusen, Marta Pertegás, Hans Van Houtte, Nadine Watté, Patrick Wautelet
book | published | 1st edition
May 2006 | 722 pp.

Hardback
€150.-


ISBN 9789050955379

Details

Het Wetboek internationaal privaatrecht is op 1 oktober 2004 in werking getreden. Dit Wetboek bundelt alle algemene regels die bepalen in welke omstandigheden de Belgische rechtscolleges bevoegd zijn om kennis te nemen van een internationaal geschil, welk recht deze rechtbanken moeten toepassen en welke gevolgen een vreemde beslissing in de Belgische rechtsorde kan teweegbrengen.
In dit werk worden de bepalingen van dit Wetboek artikelsgewijs geanalyseerd en voorzien van grondige commentaren. Zodoende worden alle nieuwigheden van deze reglementering toegelicht. Hierbij wordt bovendien aandacht gegeven aan de moeilijkheden van het overgangsrecht die met de inwerkingtreding van de nieuwe tekst gepaard gaan. Ook de verhoudingen tussen het Wetboek en de talrijke internationale verdragen en Europese verordeningen die ook in België in werking zijn, worden bestudeerd.

Deze tweetalige uitgave werd door alle Belgische IPR-professoren gecoördineerd. Voor de eigenlijke redactie werd een beroep gedaan op talrijke specialisten zowel uit de academische wereld als uit de praktijk. Deze unieke samenwerking maakt van dit boek een belangrijk naslagwerk voor de rechtspractici – zowel advocaten, notarissen, magistraten als bedrijfsjuristen –, studenten en academici. Het laat hen toe de draagwijdte van het nieuwe Belgisch internationaal privaatrecht ten volle te begrijpen.

Met bijdragen van M. André, C. Barbé, H. Boularbah, S. Brouwers, J.-Y. Carlier, C. Cauffman, C. Clijmans, F. Collienne, I. Couwenberg, K. Cox, F. De Bock, J. Decocker, B. De Groote, J. Erauw, M. Fallon, M.-C. Foblets, S. Francq, J.-M. Gollier, T. Hürner, R. Jafferali, K. Jansegers, T. Kruger, V. Marquette, J. Meeusen, A. Nuyts, M. Pertegás, W. Pintens, V. Sagaert, L. Samyn, S. Saroléa, H. Storme, F. Swennen, K. Swerts, T. Tilquin, M. Traest, C. Tubeuf, J.-L. Van Boxstael, H. van Houtte, C. Van Schoubroeck, A.-L. Verbeke, J. Verlinden, M. Verwilghen, B. Volders, N. Watté, P. Wautelet, P. Wéry en J. Windey.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.