Het wankelende geloof in het marktmechanisme

Laura Parret illustreert aan de hand van ontwikkelingen in het Europese en in het mededingingsrecht hoe pogingen worden ondernomen om het evoluerende denken over marktwerking te vertalen in recht. Ook het recht worstelt met het wankelende geloof in het marktmechanisme.
Author(s):
Laura Parret
Series:
Vlaams Pleitgenootschap
Volume:
book | published | 1st edition
November 2013 | 40 pp.

Paperback
€17.50 €25.-


ISBN 9789400004719

Details

Geloven we nog in het marktmechanisme? De publieke opinie worstelt met deze vraag. Er wordt steeds meer nieuwe (markt)regulering aangenomen. Beide fenomenen hebben met elkaar te maken. Wat verwachten we trouwens van regulering? Meer markt of minder markt?

Laura Parret illustreert aan de hand van ontwikkelingen in het Europese en in het mededingingsrecht hoe pogingen worden ondernomen om het evoluerende denken over marktwerking te vertalen in recht. Ook het recht worstelt met het wankelende geloof in het marktmechanisme. Dit is een erg moeizaam proces, dat meer aandacht verdient, ook vanuit het oogpunt van coherentie en effectiviteit van regulering en toezicht en het recht in het algemeen.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

1. Het wankelen van het geloof in het marktmechanisme (p. 1)

About the series:

Vlaams Pleitgenootschap

Reeds meer dan 15 jaar organiseert het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel toonaangevende en alom gewaardeerde studiedagen. De referaten van deze studiedagen worden uitgegeven in een reeks van praktijkgerichte boeken die wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Meer informatie vindt u op: www.vpgbrussel.be

More about this series

Also interesting for you: