Het vrij beroep na het Wetboek van Economisch Recht

In dit boek analyseren de auteurs deze evolutie aan de hand van de belangrijkste rechtsdomeinen: het algemeen handelsrecht, de onrechtmatige bedingen en marktpraktijken, het mededingingsrecht, het gerechtelijk recht, het insolventierecht en de
deontologie.
Editor(s):
Béatrice Ponet, Gert Straetmans
book | published | 1st edition
November 2016 | 278 pp.

Paperback
€52.50 €75.-


ISBN 9789400007642

Details

Men kan er niet omheen: het vrij beroep is steeds meer onderworpen aan de regels van de vrije markt en evolueert naar een onderneming. Het traditionele uitzonderingsstatuut voor de uitoefening van een vrij beroep uit het Wetboek van Koophandel en uit de wetgeving inzake handelspraktijken is gaandeweg onder impuls van Europese regelgeving afgebrokkeld. Het Wetboek van Economisch Recht zet die evolutie door, maar maakt nog een uitzondering voor de kenmerkende intellectuele prestaties van vrijberoepsbeoefenaars. Ook de Wet Natuurlijke Rechter voorziet nog in het Gerechtelijk Wetboek in een aparte regeling voor (sommige) vrijberoepsbeoefenaars. De evolutie maakt dat de vrijberoepsbeoefenaar steeds meer rekening moet houden met regels die voorheen slechts op handelaars van toepassing waren.

In dit boek analyseren de auteurs deze evolutie aan de hand van de belangrijkste rechtsdomeinen: het algemeen handelsrecht, de onrechtmatige bedingen en marktpraktijken, het mededingingsrecht, het gerechtelijk recht, het insolventierecht en de deontologie.

Het boek bevat bijdragen van: Gabriël-Luc Ballon, Paul Cambie, Hugo Lamon, Béatrice Ponet, Gert Straetmans, Anne-Marie Van den Bossche, Pros Vanhelmont en Melissa Vanmeenen.

Table of Contents

Een nieuwe juridische invulling van het vrij beroep (p. 1)

Béatrice Ponet

De beoefenaar van een vrij beroep als ondernemer, bekeken vanuit enkele traditionele handelsrechtelijke onderwerpen (p. 5)

Gabriël-Luc Ballon

Vrijberoepsbeoefenaars en eerlijke marktpraktijken (p. 33)

Paul Cambie

Vrije beroepen en mededingingsrecht (p. 111)

Anne-Marie Van den Bossche

Vrije beroepen en hun ordes in het Belgische mededingingsrecht:enkele praktische voorbeelden (p. 143)

Béatrice Ponet

De wet natuurlijk rechter, de nieuwe bevoegdheden van de rechtbank van koophandel en het vrij beroep: een homogeen bevoegdheidspakket? (p. 165)

De vrijberoepsoefenaar in financiële moeilijkheden:een nieuwe schakering in het commerciële insolventierecht (p. 185)

Melissa Vanmeenen

Hoe verhouden de deontologie en de tucht van vrije beroepen zich tot het Wetboek van Economische Recht: een nieuwe rol van de Ordes (p. 229)

Hugo Lamon