Het strafrechtelijk ne bis in idem

Dit werk leidt uit de geldende rechtsprincipes en de rechtspraak van de Europese en Belgische hoogste rechtscolleges de regels voor de toepassing van het ne bis in idem beginsel op verschillende sanctiesystemen (strafrecht, tuchtrecht, administratieve sancties) af.

Author(s):
Peter Hoet
Series:
Cahiers Antwerpen Brussel Gent
Volume:
book | published | 1st edition
June 2021 | vi + 122 pp.

Garenloos
€42.- €60.-


ISBN 9789400013643


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Het strafrecht is niet het enige sanctiesysteem om maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag te sanctioneren. Naast een uitgebreid administratief sanctiestelsel is er nog voor bepaalde beroepscategorieën een tuchtrechtelijk sanctiesysteem. Het parallel toepassen van deze verschillende systemen is evenwel vooral door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens complex geworden.

Dit werk beoogt uit de geldende rechtsprincipes en de rechtspraak van de Europese en Belgische hoogste rechtscolleges de toe te passen regels voor het ne bis in idem beginsel op deze verschillende sanctiesystemen af te leiden. Aldus kan de rechtspracticus een antwoord vinden op een drieledige vraag, namelijk: zijn de te beoordelen persoon en feiten dezelfde als de reeds beoordeeld persoon en feiten, is de eerdere beoordeling van deze feiten een strafrechtelijke en definitieve beoordeling waarmee moet rekening worden gehouden en zijn de gevolgen dan een verval van de strafordering of volstaat het dat bij de tweede veroordeling de eerdere strafrechtelijke veroordeling in aanmerking wordt genomen.

Peter Hoet is Raadsheer in het Hof van Cassatie.

Dit werk maakt deel uit van de reeks Cahiers Brussel Antwerpen Gent (CABG). In geval van intekening op de reeks CABG geniet u een permanente korting van 15%. Bovendien kunt u ook de reeds verschenen Cahiers bestellen met 15% korting. Contacteer mail@intersentia.be.

Table of Contents

Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk I. Rechtskader (p. 7)

Hoofdstuk II. Idem: is de verdachte en zijn de feiten dezelfde? (p. 25)

Hoofdstuk III. Bis: een strafrechtelijke definitieve eindbeslissing (p. 49)

Hoofdstuk IV. Cumulatie met of verval van de tweede strafrechtelijke vervolging (p. 87)

Conclusie (p. 109)

Bibliografie (p. 111)

About the series:

Cahiers Antwerpen Brussel Gent

De reeks Cahiers Antwerpen Brussel Gent (CABG) behandelt knelpunten uit de dagelijkse juridische praktijk in beknopte en vlot hanteerbare monografieën van 50 à 100 bladzijden.

Op basis van wettekst, rechtsleer en rechtspraak analyseren de auteurs (allen ervaren praktijkjuristen) nauwkeurig afgelijnde praktijkproblemen, maken ze een betrouwbare synthese en reiken ze werkbare oplossingen aan.
Met deze Cahiers beschikt u op elk moment over diepgaande en actuele informatie over nagenoeg alle rechtstakken.
De Cahiers Antwerpen Brussel Gent vormen de ideale doctrineaanvulling op een RABG-abonnement

Indien u intekent op deze reeks CABG, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd met 15% korting. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
Bovendien heeft u de mogelijkheid om de werken uit de reeks CABG die vóór 2020 verschenen zijn onder het merk Larcier, (zie de site van Larcier: een dertigtal Cahiers ), ook bestellen met 15% korting.

More about this series