Het Sociaal Strafwetboek gewikt en gewogen

De bijdragen in dit boek vormen voor elke rechtsbeoefenaar een onmisbare en kritische handleiding bij de studie en toepassing van het (ver)nieuw(d)e sociaal strafrecht.
Editor(s):
Johan Peeters
book | published | 1st edition
July 2011 | xii + 59 pp.

Paperback
€21.- €30.-


ISBN 9789400002210

Details

Dit boek bundelt de referaten van de studienamiddag over het Sociaal Strafwetboek die aan de Universiteit Antwerpen georganiseerd werd.
Het initiatief kwam tot stand door een vruchtbare samenwerking tussen de Onderzoeksgroep Sociale concurrentie & Recht (UA), de Vereniging voor Arbeidsrecht vzw, het Arbeidshof en het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eerste pogingen om het sociaal strafrecht – tot vóór de wet een onsamenhangend amalgaam van tientallen wetteksten – te codificeren, dateren al van ruim een decennium geleden. Het ambitieuze codificatieproject van de federale wetgever resulteerde uiteindelijk in de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht en de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek. Het Sociaal Strafwetboek treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum, doch uiterlijk op 1 juli 2011.
In een eerste bijdrage becommentarieert prof. dr. Fabienne Kéfer (Université de Liège), die als bevoorrecht deskundige nauw betrokken was bij de parlementaire voorbereiding van de wet, de krachtlijnen van het nieuwe wetboek. Substituut-generaal Henri Vanderlinden (Arbeidshof Antwerpen), eveneens als expert betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe wetgeving, gaat dieper in op de opsporing en vervolging van de sociaalrechtelijke inbreuken van het Sociaal Strafwetboek. Raadsheer Johan Jaques (Hof van Beroep Antwerpen) behandelt het sterk gewijzigde systeem van strafvervolging en de verschillende sanctieniveaus in het nieuwe wetboek. De inleiding bij dit geheel wordt verzorgd door raadsheer Peter Hoet (Hof van Cassatie), die de studienamiddag ook voorzat.
De bijdragen in dit boek vormen voor elke rechtsbeoefenaar een onmisbare en kritische handleiding bij de studie en toepassing van het (ver)nieuw(d)e sociaal strafrecht.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

Also interesting for you: