Het Rector Roger Dillemans Instituut Familiaal Vermogensrecht

Op 20 oktober 2014 werd een warme hommage aan ererector Roger baron Dillemans gebracht. De lezingen en de meeste lofredes die op die heuglijke dag zijn gehouden, zijn in dit boekje gepubliceerd.
Editor(s):
Alain Laurent Verbeke
Series:
Acta Falconis
Volume:
5
book | published | 1st edition
January 2015 | xvi + 126 pp.

Garenloos
€25.-


ISBN 9789400005983

Details

Roger Dillemans was niet alleen gewoon hoogleraar en decaan aan de rechtsfaculteit, maar ook tien jaar rector van de KU Leuven, van 1985 tot 1995. In 1967 richtte hij het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht op, dat hij leidde tot 1985. Met de verwijzing naar Roger Dillemans in de naam van dit Instituut brengt de universitaire en facultaire gemeenschap hulde en eerbetoon aan deze eminente en charismatische ererector.

Op 20 oktober 2014 werd een warme hommage aan ererector Roger baron Dillemans gebracht. De lezingen en de meeste lofredes die op die heuglijke dag zijn gehouden, zijn in dit boekje gepubliceerd.

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

LOFREDES VOOR RECTOR DILLEMANS

Dillemans en de rechtsfaculteit (p. 1)

Roger Dillemans … ook socialezekerheidsrecht (p. 7)

Dillemans, een warm mens (p. 11)

Hulde aan Roger Dillemans (p. 15)

HUWELIJKS VERMOGENS RECHT

Aanwinsten als “échappement” voor een evenwichtig huwelijksvermogensrecht (p. 23)

ERFRECHT

Diverse aspecten van het erfrecht (p. 89)

De rol van de notaris bij de afgifte van de Europese erfrechtverklaring (p. 93)

Gelijkheid onder erfgenamen in de notariële praktijk (p. 105)

De testamentuitvoerder en zijn onmiddellijke inzetbaarheid in de huidige testamentaire praktijk (p. 117)

About the series:

Acta Falconis

The series Acta Falconis contains the most important inaugural lectures of the Law Faculty of Leuven University. The volumes reflect on diverse issues in law and society.

More about this series