Het personen- en familierecht (zevende, herziene uitgave)

In dit boek wordt het personen- en familierecht in 14 hoofdstukken uitgelegd en verklaard.
Dit boek verschilt van de andere handboeken over het personen- en familierecht. Na een uiteenzetting van de beginselen en een samenvatting van de rechtstechniek, ligt er ook een nadruk op het recht in context. De huidige rechtstechniek wordt in ruimer perspectief geplaatst om het inzicht erin te verbeteren.

Author(s):
Frederik Swennen
book | published | 7th edition
February 2021 | xxxii + 626 pp.

Paperback
€135.-


ISBN 9789400013131


Alternative prices
- Student price: €50.-

Details

Het personen- en familierecht gaat hoofdzakelijk over de persoonlijke levensloop van mensen, van aan hun geboorte (en zelfs voordien) tot aan hun overlijden (en zelfs nadien). Ook andere entiteiten, zoals dieren en andere dragers van leven, komen anno 2021 voorzichtig in beeld als persoon. Het personenrecht regelt het lidmaatschap van de rechtsgemeenschap van personen in het algemeen en van bijzondere categorieën van personen (Belgen en vreemdelingen, minderjarigen en beschermde meerderjarigen). Het familierecht regelt partnerschap, ouderschap en de betrekkingen binnen de bredere verwantschapskring. In dit boek wordt het personen- en familierecht in 14 hoofdstukken uitgelegd en verklaard.
Dit boek verschilt van de andere handboeken over het personen- en familierecht. Na een uiteenzetting van de beginselen en een samenvatting van de rechtstechniek, ligt er namelijk ook een nadruk op het recht in context. De huidige rechtstechniek wordt in ruimer perspectief geplaatst om het inzicht erin te verbeteren.

Frederik Swennen is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Hij doceert er sinds 2002 het personen- en familierecht. Hij is promotor van de Belgisch-Nederlandse FWO Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap RETHINKIN – Familie en familierecht herdenken in de Lage Landen; hij is lid van de Uitvoerende Raad van de International Society of Family Law.  Frederik Swennen is ook advocaat (Greenille Private Client Team van Deloitte Legal – Lawyers). Hij is de houder van de eerste Belgische academische leerstoel Dier & Recht sinds 2018.


Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

Frederik Swennen

Hoofdstuk 1. Wat is personen- en familierecht? (p. 1)

Personenrecht

Hoofdstuk 2. Personen (p. 39)

Hoofdstuk 3. Belgen en vreemdelingen (p. 125)

Hoofdstuk 4. Onbekwamen en onder bewind gestelden (p. 161)

Hoofdstuk 5. Minderjarigen (p. 171)

Hoofdstuk 6. Beschermde meerderjarigen (p. 199)

Hoofdstuk 7. Geesteszieken (p. 253)

Familierecht

Hoofdstuk 8. Families (p. 269)

Partners

Hoofdstuk 9. Echtgenoten (p. 283)

Hoofdstuk 10. Wettelijke samenwoners (p. 389)

Hoofdstuk 11. Feitelijke samenwoners (p. 401)

Ouders en kinderen

Hoofdstuk 12. Ouders (p. 409)

Hoofdstuk 13. Opvoeders (p. 535)

Verwanten

Hoofdstuk 14. Verwanten (p. 601)