Het nieuwe gemeentedecreet


In dit liber wordt een eerste evaluatie van de nieuwe regeling uitgewerkt, maar ook de wijze waarop gemeenten in rechte kunnen optreden en de plaats van de burger in het Gemeentedecreet worden uitvoerig belicht.
Editor(s):
Jura Falconis
Series:
Jura Falconis
Volume:
14
book | published | 1st edition
October 2007 | xi + 132 pp.

Paperback
€31.50 €45.-


ISBN 9789050956963

Details


Jura Falconis is het juridisch wetenschappelijk studententijdschrift van de rechtsfaculteit van de K.U.Leuven. In 1964 hebben enkele rechtsstudenten het lumineuze en ambitieuze plan opgevat aan de Leuvense rechtsfaculteit een eigen juridisch tijdschrift, geënt op de beroemde Amerikaanse law reviews, op te starten. Ondertussen is Jura Falconis uitgegroeid tot een vaste en unieke waarde in de Belgische rechtsliteratuur (www.jurafalconis.be).

Dit liber bevat de neerslag van de jaarlijks door Jura Falconis georganiseerde studiedag, die dit jaar op 18 april 2007 werd georganiseerd en geheel in het teken stond van het nieuwe Gemeentedecreet. Onder de academische coördinatie van Prof. Marc Boes en het Instituut voor Administratief recht wordt een eerste evaluatie van de nieuwe regeling uitgewerkt, maar ook de wijze waarop gemeenten in rechte kunnen optreden en de plaats van de burger in het Gemeentedecreet worden uitvoerig belicht.

De werking van het college van burgemeester en schepenen
Marijn De Vos, jurist, o.l.v. Prof. Marc Boes, hoogleraar K.U.Leuven
Het optreden in rechte van een gemeente
Philippe Van Wesemael, advocaat aan de balie te Brussel, JDDV-advocaten
Het budgethouderschap in het Gemeentedecreet
Frankie Schram, gasthoogleraar Instituut voor de Overheid K.U.Leuven en Faculteit PSW UA
De plaats van de burger in het Gemeentedecreet
Rudolf Maes, hoogleraar emeritus K.U.Leuven
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen: de eerste jurisprudentie
Ludo Veny, hoogleraar UGent, Karolien Beké en Nathalie de Vos, medewerkers vakgebied bestuursrecht UGent


Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

DE WERKING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN (p. 1)

Marc Boes

HET OPTREDEN IN RECHTE VAN EEN GEMEENTE (p. 49)

HET BUDGETHOUDERSCHAP IN HET GEMEENTEDECREET (p. 67)

Frankie Schram

DE PLAATS VAN DE BURGER IN HET GEMEENTEDECREET (p. 91)

Rudolf Maes

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN: DE EERSTE JURISPRUDENTIE (p. 107)

About the series:

Jura Falconis

Jura Falconis is het juridisch wetenschappelijk studententijdschrift van de rechtsfaculteit van de KU Leuven. In 1964 hebben enkele rechtsstudenten het lumineuze en ambitieuze plan opgevat aan de Leuvense rechtsfaculteit een eigen juridisch tijdschrift, geënt op de beroemde Amerikaanse law reviews, op te starten. Ondertussen is Jura Falconis uitgegroeid tot een vaste en unieke waarde in de Belgische rechtsliteratuur (www.jurafalconis.be).

More about this series