Het Misdrijf & Faillissement

Het werk ‘Het Misdrijf & Faillissement: Een overzicht van het faillissementsstrafrecht’ geeft een omvattende, maar beknopte bespreking van de misdrijven, die verband houden met insolventie, met inbegrip van vaak samenhangende misdrijven en de aanspraken van de curatele voor de strafrechter.

Het boek is inbegrepen in de studienamiddag ‘Het faillissementsstrafrecht vandaag’ (13 november 2020 | Gent).

Author(s):
Francis Desterbeck
Series:
Misdrijf &
Volume:
book | published | 1st edition
June 2020 | 140 pp.

Paperback
€64.-


ISBN 9789400012394


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Kom naar de studienamiddag ‘Het faillissementsstrafrecht vandaag’ (13 november 2020- Gent). Het boek is inbegrepen!
Nu de faillissementswetgeving en de boekhoudwetgeving opgenomen werden in het Wetboek van Economisch Recht bespreekt dit werk op een beknopte manier de huidige stand van zaken inzake faillissementsstrafrecht.
Het werk geeft een omvattende, maar beknopte bespreking van de misdrijven die verband houden met insolventie, met inbegrip van vaak samenhangende misdrijven en de aanspraken van de curatele voor de strafrechter. De uiteenzetting wordt gestoffeerd door tal van praktijkvoorbeelden uit de lange beroepscarrière van de auteur als parketmagistraat.
Er wordt ook aandacht besteed aan de curator in het strafproces: wat is de zin van een burgerlijke partijstelling door de curator?
Voor welke bedragen kan hij zich burgerlijke partij stellen? Kan hij zich ten behoeve van de curatele een verbeurdverklaring laten toewijzen? Hoe wordt deze uitgevoerd?

Francis Desterbeck is eerste advocaat-generaal parket hof van beroep Gent en voorzitter van ivzw centrum voor de studie van het Europees Strafrecht.

Dit werk is het vierde boek in de reeks Het Misdrijf &. De eerste twee vindt u nog terug op de website van Larcier.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

About the series:

Misdrijf &

Bij intekening op de reeks Het Misdrijf & geniet u een korting van 15% op alle reeds verschenen en nog te verschijnen werken (1 à 2 per jaar) in deze reeks. Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Eerder verschenen in deze reeks:
- Het Misdrijf & Forensisch bewijs (Steven Van Overbeke)
- Het Misdrijf & Fiscale fraude (Francis Desterbeck)

Deze werken vindt u nog terug op de website van Larcier.

More about this series

Also interesting for you: