Het ethische beleid in zorginstellingen

In dit boek wordt de rechtspositie van de beheerder, het artsenkorps, de patiënten en de overheid hierbij onderzocht. Heel wat gevoelige thema’s komen aan bod. Daarnaast worden een reeks voorstellen geformuleerd om de toegang van patiënten tot euthanasie beter te beschermen.


Author(s):
Sylvie Tack
Series:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
5
book | published | 1st edition
October 2013 | xxviii + 628 pp.

Hardback
€165.-


ISBN 9789400003767


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

De invoering van de Wet Patiëntenrechten, de Euthanasiewet en de Wet Palliatieve Zorg (2002) heeft geleid tot een explosie van richtlijnen, procedures en protocollen in Belgische zorginstellingen. Een dergelijk beleid vormt vaak ook een weerspiegeling van de ethische instellingsvisie rond levenseindezorg. In dit boek wordt de rechtspositie van de beheerder, het artsenkorps, de patiënten en de overheid hierbij onderzocht. Heel wat gevoelige thema’s komen aan bod, zoals ‘kan een instelling euthanasie verbieden?’, ‘zijn patiënten verplicht om niet wettelijk voorziene procedures te ondergaan?’ en ‘kan de overheid instellingen die de wet niet toepassen, sanctioneren?’. Daarnaast wordt een reeks voorstellen geformuleerd om de toegang van patiënten tot euthanasie beter te beschermen.

In dit boek wordt het ethische instellingsbeleid voor het eerst op uitgebreide wijze juridisch geanalyseerd. Het is bedoeld voor iedereen die actief is in het gezondheidsrecht (zoals ziekenhuisjuristen, advocaten, magistraten, academici en beleidsmakers) of vanuit de praktijk hiermee in aanraking komt (zoals beheerders van zorginstellingen, zorgverleners, patiëntenverenigingen, medische beroepsorganisaties, netwerken palliatieve zorg, ideologische verenigingen en ethici). .

Chapters

Inhoudstafel (p. 0)

INLEIDING (p. 1)

DEEL I. HISTORISCHE CONTEXT VAN HET ETHISCHE INSTELLINGSBELEID IN BELGIË

DEEL II.BEGRIPPENKADER

DEEL III.DE ZORGINSTELLING ALS ETHISCHE NORMGEVER

DEEL IV.HET ETHISCHE INSTELLINGSBELEID EN DE RECHTEN VAN DE BEHEERDER

DEEL V.HET ETHISCHE INSTELLINGSBELEID EN DE RECHTEN VAN DE ARTSEN

DEEL VI.HET ETHISCHE INSTELLINGSBELEID EN DE RECHTEN VAN DE PATIËNTEN

DEEL VII.HET ETHISCHE INSTELLINGSBELEID EN DE TOEZICHTHOUDENDE ROL VAN DE OVERHEID

ALGEMENE BESLUITEN EN SLOTBESCHOUWINGEN (p. 581)

Literatuuroverzicht en Trefwoordenregister (p. 593)

About the series:

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

More about this series