Het elektronisch medisch dossier

Het draaiboek is opgebouwd rond het ‘leven’ van het elektronisch medisch dossier. Topics over het ontstaan, de aanmaak, het invullen, het wijzigen, de bewaring, de toegang tot het medisch dossier, en tot slot, de vernietiging ervan, komen allemaal aan bod.

Author(s):
An Vijverman
book | published | 1st edition
November 2013 | ix + 96 pp.

Paperback
€31.50 €45.-


ISBN 9789400004610

Details

Het draaiboek over de juridische aspecten van het elektronisch medisch dossier (EMED) is zeker niet uitsluitend voor de juridische wereld bestemd.
Integendeel zelfs... Artsen, verpleegkundigen, paramedici en alle andere zorgverleners, evenals medical management assistents, IT-medewerkers enz. kunnen aan de hand van een reeks praktische topics hun weg vinden in het kluwen van regels over het elektronisch medisch dossier.
Het draaiboek is opgebouwd rond het ‘leven’ van het elektronisch medisch dossier. Topics over het ontstaan, de aanmaak, het invullen, het wijzigen, de bewaring, de toegang tot het medisch dossier, en tot slot, de vernietiging ervan, komen allemaal aan bod.
Hoewel het accent ligt op het elektronisch medisch dossier in het ziekenhuis, zijn er ongetwijfeld zaken die in het algemeen van toepassing zijn op elk elektronisch patiëntendossier.

Het draaiboek is uniek vanwege de synergie tussen praktijk en recht, met een aantal concrete tips voor de praktijk en ook enkele suggesties voor de regelgevende overheden. Een naslagwerk dat zeker zijn plaats mag hebben in de dagelijkse zorgverleningspraktijk!

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

An Vijverman

Hoofdstuk 1. Beknopte beschrijving van het project (p. 1)

An Vijverman

Hoofdstuk 2. Gebruikte methodiek (p. 3)

An Vijverman

Hoofdstuk 3. Draaiboek (p. 7)

An Vijverman

Bijlage – Medewerkers aan dit draaiboek (p. 95)

An Vijverman

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudstafel (p. 0)
An Vijverman
Bijlage – Medewerkers aan dit draaiboek (p. 95)
An Vijverman

Also interesting for you: