Het burgerlijk proces opnieuw hervormd

Voor wie als advocaat of magistraat verrassingen in de rechtbank wil vermijden, is er dit boek waarin dé experten procesrecht van de vier Vlaamse universiteiten voor u de impact van al deze nieuwe regelgeving op de burgerlijke rechtspleging analyseren.
Editor(s):
Piet Taelman, Benoît Allemeersch
book | published | 1st edition
March 2019 | xiv + 284 pp.

Paperback
€78.-


ISBN 9789400009929


Alternative prices
- Student price: €35.-

Details

In 2015 zorgde minister van Justitie Koen Geens met de Potpourri I-wet voor wellicht de belangrijkste wijziging van het burgerlijk procesrecht sinds de wetten van 2007.

Sindsdien heeft de wetgever echter niet stilgezeten. Met Potpourri IV, Potpourri V en de Wet Werklastvermindering heeft de wetgever alweer tal van nieuwe wijzigingen in de rechtspleging aangebracht en daarenboven ook een aantal zaken uit Potpourri I bijgeschaafd. Maar daar bleef het niet bij, want ook de reeds goedgekeurde hervorming van het ondernemingsrecht leidde tot een aantal opmerkelijke wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek. De hervorming van het bewijsrecht, het nieuwe bankbeslag en de hervorming van de bemiddeling zijn de meest spraakmakende in dit rijtje, maar er is nog meer. Voor de gemiddelde rechtspracticus wordt het dan ook niet eenvoudig om dit allemaal nog bij te houden.

Voor wie als advocaat of magistraat verrassingen in de rechtbank wil vermijden, is er dit boek, de vrucht van de intensieve samenwerking tussen de Instituten voor Procesrecht van de KU Leuven, de UGent, de UAntwerpen en de Vrije Universiteit Brussel. Dé experten procesrecht van de vier Vlaamse universiteiten analyseren voor u de impact van al deze nieuwe regelgeving op de burgerlijke rechtspleging.

Met medewerking van Benoît Allemeersch, Karen Broeckx, Nic Clijmans, Tijl De Jaeger, Joke De Paepe, Anne-Sophie Houtmeyers, Bruno Maes, Stefan Rutten, Piet Taelman, Stijn Van Schel, Beatrix Vanlerberghe en Stefaan Voet.

Table of Contents

Gerechtelijke organisatie, bevoegdheid en taal (p. 1)

Stefan Rutten

Regels van het geding en van de rechtspleging (p. 35)

De onderzoeksmaatregelen en het nieuwe burgerlijk bewijsrecht (p. 97)

De gewone rechtsmiddelen en de voorlopige tenuitvoerlegging (p. 129)

Piet Taelman

De Europese Bankbeslagverordening (p. 171)

Karen Broeckx

Een constructief kritische analyse van IOS (p. 215)

De hervorming van de cassatieprocedure met betrekking tot de gevolgen van de cassatie (p. 245)

Beatrix Vanlerberghe

Bemiddeling en andere vormen van alternatieve geschillenoplossing (p. 259)

Stefaan Voet