Het arbeidsrecht en de onderneming

Dit werk construeert een transparant begrippenkader dat toelaat de onderneming op een duidelijke wijze arbeidsrechtelijk te vatten én het construeert een arbeidsrechtelijke theorie van de onderneming die de noodzakelijke achtergrond biedt bij de interpretatie, toepassing en uitwerking van het arbeidsrecht.

Author(s):
Mathieu van Putten
book | published | 1st edition
November 2009 | xxii + 885 pp.

Hardback
€195.-


ISBN 9789050959896

Details

“Voor wat de onderneming betreft, verdient het arbeidsrecht het niet een wetenschap genoemd te worden.” Wie met het arbeidsrecht vertrouwd is, zal dat al ooit gedacht hebben.
Wie heeft immers nog niet geworsteld met de notie onderneming in de reglementering betreffende de bescherming van de rechten van de werknemers bij de overgang van onderneming? Wie is nog niet met problemen geconfronteerd bij het hanteren van de notie onderneming als technische bedrijfseenheid, hetzij bij de toepassing van de Wet Organisatie Bedrijfsleven, of bij de toepassing van één van de vele wetten die naar die wet verwijzen bij de invulling van het ondernemingsbegrip? Wie heeft zich nog niet afgevraagd wat de onderneming of een aan het ondernemingsbegrip verwant begrip precies betekent op één van de talloze plaatsen waar die begrippen in het arbeidsrecht verschijnen?
En wie heeft nog nooit nood gehad aan een juridische theorie van de onderneming bij de interpretatie van het arbeidsrecht? Hoezeer immers hangen de kwalificatie van arbeidsrechtelijke normen, de visie inzake de juridische kwalificatie van de arbeidsverhouding, de opvattingen over het ontslagrecht, de interpretatie van het recht op informatie en raadpleging en van de goede trouw bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, … niet af van de conceptie van de onderneming die men hanteert?
Dit werk biedt een concreet én toepasbaar antwoord. Het construeert een transparant begrippenkader dat toelaat de onderneming op een duidelijke wijze arbeidsrechtelijk te vatten én het construeert een arbeidsrechtelijke theorie van de onderneming die de noodzakelijke achtergrond biedt bij de interpretatie, toepassing en uitwerking van het arbeidsrecht.
Dit werk is daarmee dan ook onmisbaar voor eenieder die betrokken is bij de uitwerking van het arbeidsrecht. Het is een onmiskenbaar hulpmiddel voor elkeen die hetzij als advocaat, hetzij als magistraat, het arbeidsrecht moet interpreteren en toepassen.


“Er kan dan ook besloten worden dat van Putten erin geslaagd is om een diepgaand rechtswetenschappelijk werk neer te zetten, waarin bovendien de voeling met de praktijk niet uit het
oog verloren wordt. Het boek Het arbeidsrecht en de onderneming is dan ook zeker een aanrader
voor wie zich wenst te verdiepen in het ondernemingsbegrip in het Belgische arbeidsrecht.”
Verschenen in JTT, 2010


Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.