Hervorming van de interne en de internationale adoptie

Dit boek, dat bijdragen bevat van toonaangevende academici en ervaren praktijkjuristen, biedt een stevig houvast en een zekere leidraad in het kluwen van de interne en de internationale adoptie.
Author(s):
Christoph Castelein, Christine Faure, Gunter Maes, Tim Wuyts, Patrick Senaeve, Marta Pertegás, Frederik Swennen, Michael Traest, Frank Wouters
book | published | 1st edition
March 2006 | 442 pp.

Paperback
€100.-


ISBN 9789050955294

Details

De adoptieregeling in België is de laatste jaren bijzonder ingrijpend gewijzigd. Het Haagse Verdrag van 29 mei 1993 inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie kon, na ondertekening in januari 1999 en na goedkeuring door de federale wetgever en door die van de onderscheiden Gemeenschappen, volkomen gevolg krijgen door de Wet van 24 juni 2004.
Als gevolg hiervan werd niet alleen het Belgische recht over de internationale en interlandelijke adoptie maar ook over de interne adoptie door een reeks wetten en decreten aangepast: het nieuwe Wetboek Internationaal Privaatrecht van 16 juli 2004, de wetten over
interlandelijke en binnenlandse adopties van 13 maart 2003 en 24 april 2003, de Programmawet en de Wet houdende diverse bepalingen beiden van 27 december 2004, de Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen en de Vlaamse Adoptiedecreten van 30
april 2004 en van 15 juli 2005. Bovendien is er nog het wetsontwerp tot openstelling van de adoptie voor gelijkslachtige koppels.

Dit boek, dat bijdragen bevat van toonaangevende academici en ervaren praktijkjuristen, biedt dan ook een stevig houvast en een zekere leidraad in het kluwen van de interne en de internationale adoptie.

Met bijdragen van Christoph Castelein, Christine Faure, Gunter Maes, Marta Pertegás, Patrick Senaeve, Frederik Swennen, Michael Traest en Frank Wouters.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.