Hedge funds

Dit boek behandelt op extensieve wijze de verschillende aspecten die verbonden zijn aan de regulering van hedge funds. Door de stapsgewijze ontleding van de materie is dit boek geschikt voor iedere jurist die meer inzicht wil verwerven in het geheel van regels dat het regelgevende kader vormt waarbinnen hedge funds hun activiteiten uitoefenen.
Author(s):
Eveline Hellebuyck
Series:
Instituut Financieel Recht
Volume:
16
book | published | 1st edition
February 2014 | xviii + 480 pp.

Hardback
€105.- €150.-


ISBN 9789400004351


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Dit boek behandelt op extensieve wijze de verschillende aspecten die verbonden zijn aan de regulering van hedge funds.

In een eerste deel wordt ingegaan op de vraag wat een hedge fund precies is en hoe een dergelijk beleggingsvehikel kan worden ingepast in de ICB-wetgeving.
Vervolgens worden de financieelrechtelijke risico’s geïdentificeerd die traditioneel geacht worden met de activiteiten van hedge funds samen te hangen, zoals short selling en het gebruik van leverage, en wordt nagegaan op welke wijze de recente regelgevende initiatieven, waaronder de AIFM-richtlijn, die risico’s trachten te beperken.
In een tweede deel wordt de problematiek rond de regulering van hedge funds benaderd vanuit een meer vennootschapsrechtelijke invalshoek en worden een aantal thema’s uit het huidige activismedebat, zoals de volmachtensollicitatie en de discussie rond empty voting en hidden ownership, grondig geanalyseerd. Vertrekkende vanuit een rechtsvergelijkend perspectief worden hierbij een aantal voorstellen geformuleerd ter remediëring van de uitwassen van het door hedge funds aan de dag gelegde aandeelhoudersactivisme.

Door de stapsgewijze ontleding van de materie is dit boek geschikt voor iedere jurist die meer inzicht wil verwerven in het geheel van regels dat het regelgevende kader vormt waarbinnen hedge funds hun activiteiten uitoefenen.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

Deel I. Begripsomschrijving, structuur en risico’s

Deel II. Activisme

Bibliografie (p. 451)

Trefwoordenlijst (p. 477)

About the series:

Instituut Financieel Recht

Het Instituut Financieel Recht - Financial Law Institute werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechten van de UGent opgericht. Het Instituut streeft ernaar om vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en expertise te ontwikkelen en uit te dragen in het financieel recht in de ruime zin, onder meer door de organisatie van colloquia, het stimuleren van doctoraatsonderzoek en de medewerking aan onderzoeksprojecten.
Het Instituut poogt hierdoor de ontwikkelingen die het financieel bestel voortdurend ondergaan vanuit wetenschappelijke invalshoek te bestuderen en te duiden. Het Instituut wenst hierbij niet enkel de evoluties in eigen land te volgen, maar kijkt tevens over de grenzen naar de ruimere Europese en internationale context. Naast deze publicatiereeks, lanceerde het Instituut eveneens in 1999 een Working Paper Series, dat een deel van de onderzoeksoutput via Internet beschikbaar stelt. Meer informatie is terug te vinden via www.law.ugent.be/fli

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

More about this series

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudstafel (p. 0)
Bibliografie (p. 451)
Trefwoordenlijst (p. 477)