Handelshuur

Dit praktische boek is het eerste Nederlandstalige standaardwerk dat deze materie grondig analyseert en uitspit.  Op systematische wijze worden de regels en problemen onderzocht tijdens de aanvang van de handelshuurovereenkomst, tijdens de handelshuur, en bij het beëindigen van het handelshuurcontract.

Author(s):
Kristof Vanhove
book | published | 1st edition
January 2012 | xx + 560 pp.

Hardback
€175.-


ISBN 9789400000513

Details

Het handelshuurrecht is in de dagelijkse praktijk van vele advocaten, magistraten, notarissen en bedrijfsjuristen van kapitaal belang. Hoewel de Handelshuurwet ruim zestig jaar oud is, en bovendien zeer technisch en formalistisch van aard is, met overvloedige cassatierechtspraak tot gevolg, was de kritiek lange tijd vrij beperkt. Pas de laatste jaren rijzen steeds meer vragen naar de adequaatheid van de Belgische Handelshuurwet in de huidige economische en maatschappelijke context. Recente wetsvoorstellen zetten immers vraagtekens bij het belangenevenwicht dat in de vigerende regels is vastgelegd. Er is sprake van de noodzaak om een en ander te corrigeren en weer in balans te brengen. Met name de positie van de huurder zou moeten worden versterkt.
Dit boek is het eerste Nederlandstalige standaardwerk dat deze materie grondig analyseert en uitspit.  De structuur van het boek is niet alleen wetenschappelijk logisch opgebouwd, maar bovendien voor de praktijkjurist zeer toegankelijk. Op systematische wijze worden de regels en problemen onderzocht tijdens drie chronologische fasen: de aanvang van de handelshuurovereenkomst, tijdens de handelshuur, en bij het beëindigen van het handelshuurcontract.
Door deze doorgedreven consistente opbouw bevat het boek een schat aan informatie voor om het even wie die van ver of dichtbij met vragen over handelshuur in aanraking komt.
Een standaardwerk in de volle betekenis van het woord!

‘Ongetwijfeld wordt Handelshuur van Kristof Vanhove hét standaardwerk van de komen jaren’.
A. Coppens in RW jrg. 76 nr. 33

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

Inleiding (p. 1)

Deel I. Bescherming. Voor wie ? Waarom ?

Deel II. Bescherming bij aanvang van de handelshuurovereenkomst

Deel III. Bescherming tijdens de handelshuurovereenkomst

Deel IV. Bescherming op het einde van de handelshuurovereenkomst

Algemene evaluatie en besluit (p. 501)

Bibliografie (p. 547)

Trefwoordenregister (p. 557)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudstafel (p. 0)
Bibliografie (p. 547)
Trefwoordenregister (p. 557)

Also interesting for you: