Handelshuur

In deze uitgave wordt door experten gefocust op prangende vragen en knelpunten uit de praktijk en de recente evoluties en leringen uit de rechtspraak.
Editor(s):
Nicolas Carette
book | published | 1st edition
May 2018 | xii + 204 pp.

Paperback
€70.-


ISBN 9789400009424

Details

De Handelshuurwet is al meer dan 65 jaar oud, de praktijk is springlevend, met veel aandachtspunten en risico’s. De belangen van de verhuurder en de huurder zijn meestal groot en de dwingende Handelshuurwet kent op meerdere punten een strikt formalisme en specifieke regels die een bijzondere kennis en waakzaamheid vereisen. De auteurs van dit boek, allen experten ter zake, focussen op vragen en knelpunten uit de praktijk en de recente evoluties en leringen uit de rechtspraak.

Het boek bevat de volgende bijdragen:

Toepassingsgebied van de Handelshuurwet
Nicolas Carette en Pieter Brulez

Kortetermijnhandelshuur (zgn. pop-up huur)
Pieter Brulez

Duur, hernieuwing en beëindiging van een handelshuurovereenkomst
Aloïs Van Oevelen

Uitzettingsvergoeding en huurprijsherziening
Bin-Na Jeong en Frederic Blockx

Onderhuur en huuroverdracht
Wannes Buelens

Overdracht van het gehuurde goed onder de Handelshuurwet
Ruud Jansen

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

Nicolas Carette

Toepassingsgebied van de Handelshuurwet (p. 1)

Nicolas Carette, Pieter Brulez

Kortetermijnhandelshuur (zgn. pop-up huur) (p. 41)

Pieter Brulez

Duur, hernieuwing en beëindiging van een handelshuurovereenkomst (p. 59)

Aloïs Van Oevelen

Uitzettingsvergoeding en huurprijsherziening (p. 109)

Frederic Blockx

Onderhuur en huuroverdracht (p. 143)

Overdracht van het gehuurde goed onder de Handelshuurwet (p. 169)

Ruud Jansen