Handboek Vlaamse erfbelasting

In het Handboek Vlaamse erfbelasting vindt de lezer een bondig maar volledig overzicht van de erfbelasting in Vlaanderen. De auteur verwijst naar de toepasselijke wettelijke bepalingen, de belangrijkste rechtsleer, rechtspraak en de fiscale praktijk van de Vlaamse belastingdienst.

- De overzichtelijke structuur helpt problemen te situeren en aanknopingspunten te vinden voor het oplossen ervan.
- Volledig geactualiseerd tot en met augustus 2020 en voorzien van praktijkvoorbeelden en oefeningen.

- Voor studenten en beroepsmensen actief in het notariaat, de advocatuur, het bedrijfsleven en de juridische adviesverlening.

Author(s):
Ayfer Aydogan
Series:
Fiscale Handboeken
Volume:
book | published | 4th edition
September 2020 | x + 238 pp.

Paperback
€95.-


ISBN 9789400011373


Alternative prices
- Student price: €35.-

When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

In het Handboek Vlaamse erfbelasting vindt de lezer een bondig maar volledig overzicht van de erfbelasting in Vlaanderen. De auteur verwijst naar de toepasselijke wettelijke bepalingen, de belangrijkste rechtsleer, rechtspraak en de fiscale praktijk van de Vlaamse belastingdienst.

- De overzichtelijke structuur helpt problemen te situeren en aanknopingspunten te vinden voor het oplossen ervan.
- Volledig geactualiseerd tot en met augustus 2020 en voorzien van praktijkvoorbeelden en oefeningen.

- Voor studenten en beroepsmensen actief in het notariaat, de advocatuur, het bedrijfsleven en de juridische adviesverlening.

Table of Contents

Inhoud (p. 0)

I. Inleiding (p. 1)

II. Belastbaar voorwerp (p. 15)

III. Belastingplichtigen (p. 59)

IV. Belastbare grondslag (p. 61)

V. Tarieven (p. 119)

VI. Verminderingen (p. 141)

VII. Vrijstellingen (p. 153)

VIII. Wijze van heffing (p. 167)

IX. Inning en vordering (p. 169)

About the series:

Fiscale Handboeken

De reeks Fiscale Handboeken is in de eerste plaats praktisch opgevat. De handboeken zijn geen complete naslagwerken over diverse onderwerpen. Het zijn, door de overzichtelijke structuur en de talrijke voorbeelden, uiterst praktische werkinstrumenten die diverse onderwerpen, indien nodig, ook op juridisch vlak ontsluiten.

Voor de deelgebieden btw, vennootschapsbelasting en personenbelasting, verschijnt nu al elk jaar een geactualiseerde editie. De reeks wordt voortdurend aangevuld met nieuwe onderwerpen.

De Fiscale Handboeken zijn hét ideale werkinstrument voor elke praktijkfiscalist: praktisch, beknopt, overzichtelijk, actueel én budgetvriendelijk.

Met een abonnement op een titel uit de reeks betaalt u permanent 30% minder en is uw informatie steeds up-to-date! De nieuwe editie wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een abonnement vrijblijvend opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende edities.

More about this series